Norgeshistoriens største medaljeseremoni

91 veteraner fra Midtre-Hålogaland får medalje

91 veteraner fra Midtre-Hålogaland får 6. april Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Det blir utdeling på Andenes, Sortland og i Harstad.

AVSLUTNING: Overlevering av FN flagget fra Norbatt XLI til Indbatt 28. november 1998 markerte avslutningen på Norbatt's innsats i UNIFIL etter at 41 kontingenter hadde tjenestegjort siden 1978. Seremonien foregikk på Falkehøyden.  Foto: Åsmund Lang/Forsvaret

Andøy

Totalt er det 2.300 veteraner som får medaljen denne fredagen. På 32 forskjellige steder i Norge skal man markere 40-årsjubileet for den norske UNIFIL-styrken til Libanon. Samtidig er det 20 år siden oppdraget ble avsluttet

– Påsken 1978 sendte Norge sine første soldater til UNIFIL-operasjonen i Libanon. Det var starten på et av de største bidragene Norge har hatt i internasjonale operasjoner, med over 22.000 nordmenn som tjenestegjorde i landet. I år er det 40 år siden Norge for første gang bidro med soldater til FN-operasjonen. Samtidig er det også 20 år siden vi avsluttet bidraget, i 1998. I jubileumsåret vil Forsvaret hedre og anerkjenne veteranene som tjenestegjorde i Libanon, heter det i en pressemelding fra Forsvaret.

Andøy, Sortland og Harstad

I Midtre-Hålogaland er det sju veteraner som får medaljen ved Andøya flystasjon, 46 ved Kystvaktbasen på Sortland og 38 i Harstad, der seremonien skjer ved Scandic-hotellet.

Det vil også være veteraner til stede ved seremonien som allerede har fått medaljen. Ved Andøya flystasjon er det for eksempel seks veteraner som tidligere har fått Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner.

– Om lag 3.000 personer vil delta på et arrangement 6. april. Over 2.300 av disse vil motta Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Denne medaljen ble ikke innstiftet før i år 2000, altså etter at UNIFIL-operasjonen var avsluttet. Derfor er det fortsatt mange veteraner som ikke har mottatt medalje for tjenesten. Mange av veteranene får nå denne medaljen i forbindelse med jubileet, skriver Forsvaret videre i pressemeldingen.

– Komplisert

Det var Israels okkupasjon av Sør-Libanon som utløste vedtaket om å sende en midlertidig fredsstyrke til området. 

Fire dager etter at Norge mottok henvendelsen, var de første norske soldatene på plass i Sør-Libanon. I starten hadde Norge rundt 900 soldater i området, og var dermed største bidragsyter til UNIFIL-styrken.

– Til tross for at UNIFIL i utgangspunktet var ment å være en fredsbevarende operasjon, skulle det vise seg at det tidvis dreide seg mer om å forsøke å holde stridende parter fra hverandre i et område preget av ufred. Operasjonen ble noe helt annet enn hva mange hadde sett for seg, og virkeligheten ble langt mer komplisert og krevende enn forventet. Det som egentlig var tenkt som en relativt kortvarig inngripen, endte med å bli et permanent militært bidrag som strakk seg over flere tiår, skrive Forsvaret i pressemeldingen.