To kommuner med dobling av antall fritidsbygg

I Hadsel og Bø er det i 2018 over dobbelt så mange fritidsbygninger som det var i 2000.

DOBLING I Hadsel og Bø er det nå mer enn dobbelt så mange fritidsbygg som det var i 2000. Figuren viser det totale antall fritidsbygg og hvor mange det var i 200, hvor mange flere det var blitt i 2010 og 2018. Bø har størst tetthet av fritidsboliger. 

Andøy

I 2000 var Andøy kongen i Vesterålen når det gjaldt fritidsbygninger. I 2018 har Hadsel overtatt tronen.