Skal bruke «Stetind» i sambandet

Fortsatt ferge til Senja

Torghatten Nord AS skal fortsette driften av ferga mellom Andenes og Gryllefjord i 2018 og 2019. Planen er å bruke ferga «Stetind» med plass til 49 personbilenheter (PBE).

«STETIND» Torghatten Nord AS skal drive ferga mellom Andenes og Gryllefjord også de to neste årene. Bilferga «Stetind» skal brukes i sambandet.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det er Troms fylkeskommune som har gjennomført anbudsprosessen og fylkesrådet i Troms har i dag tildelt anbudet til Torghatten Nord AS – som har drevet ferga de seneste årene. Torghatten Nord AS var eneste tilbyder.

Sambandet starter opp 25. mai i år, og er i drift til og med 2. september. Kontrakten gjelder for 2 år med opsjon på et tredje år. Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), er godt fornøyd med dette.

– Troms fylkeskommune finansierer driften av dette sambandet i felleskap med Nordland fylkeskommune. I og med at ingen av oss mottar noen midler gjennom inntektssystemet fra staten til drift av sommersambandene, er det viktig at vi klarer å opprettholde dette tilbudet uten at det går ut over andre tjenester vi skal levere, sier Prestbakmo i en pressemelding.

«Stetind» ble brukt i fergesambandet også i fjor – riktignok litt forsinket etter at man ikke båten sjøsatt etter slipopphold i Tromsø.

– I 2017 var også M/F «Stetind» inne i dette sambandet og ga en økt kapasitet i forhold til tidligere år. Dette ble gjenspeilet både i økt trafikk og økte inntekter, og erfaringene fra dette ble tatt inn i nytt anbud, heter det i pressemeldingen fra Troms fylkeskommune.

Billettinntekter

Siden sambandet er kommersielt drevet uten statstilskudd, får fergeselskapet alle billettinntektene. I tillegg bidrar Nordland og Troms fylkeskommuner med midler.

– Nordland fylkeskommune regner med å betale 1 million kroner per år for dette sambandet, sier Svein Eggesvik (Sp), som er fylkesråd for samferdsel i Nordland.

– Uten at billettinntektene hadde vært så store, ville det vært en utfordring å finne dekning for driften. Billettinntektene ligger på rundt 10 millioner kroner, mens kostnadene ligger på rundt 12 millioner. Det betyr at de to fylkeskommunene bidro med litt over én million kroner hver i fjor. Uten at billettinntektene hadde vært så store, ville det vært en utfordring å drive dette sambandet, sier Prestbakmo til VOL.

Økning

I fjor ble det fraktet 9.334 kjøretøy over Andfjorden og totalt 27.878 personer. Begge deler er en økning fra 2016. Da ble det fraktet 8.686 kjøretøy og 25.868 personer mellom Andenes og Gryllefjord.

I 2016 og tidligere år, har sambandet blitt betjent av den mindre bilferga «Skutvik».

– Det at det var økning både i antall kjøretøy og antall personer viser at det var behov for ei større ferge, sier Prestbakmo.