MDG med spørsmål om rassikring til Fylkesråden - fikk svar fra Fylkesrådslederen:

Norvoll: – En endelig løsning på rasproblematikken på Bleik det viktigste

Miljøpartiet de grønne stiller Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), spørsmål om den planlagte rassikringa på Fylkesvei 976.

Truet av ras: Her starter strekningen som skal rassikres mellom Bleik og Andenes. foto: Tord Viken 

Andøy

I mars ble tre tunnel-alternativer for rassikring på Fylkesveg 976 Bleik-Andenes lagt frem.

Alternativene har blitt flittig diskutert i Andøy og Vesterålen. Nå begynner også partiene å våkne.

I en e-post til VOL skriver Toine Sannes og Bent Bakkan i MDG:

– Statens Vegvesen opplyser i lokalmedia, at deres oppgave ligger i å planlegge trase for tunell på fylkesvei 976. Og at det pr nå foreligger tre ulike tunnel-traseer. Slik vi forstår Vegvesenet sine uttalelser i media, er det ikke aktuelt å se på andre alternativer til rassikring. Det er ikke lenge siden det ble investert 18 millioner til nasjonal turistvei i Klæva, midt mellom Andenes og Bleik. Denne vil bli berørt i to av tunnel alternativene som foreligger pr nå.  Og vi skal huske at reiseliv er et av satsningsområdene i omstillingsprogrammet i Andøy, skriver de og stiller så fylkesråden for samferdsel to spørsmål:

– Vil Fylkesråden påse at løsninger som ivaretar nasjonal turistvei vil bli utredet i Konsekvensutredningen? 

– Og vil det også gjøres utredninger for hvordan syklende og gående skal ivaretas ved alle alternativene?

Svar

Samferdselsråd Eggesvik er blitt syk, og kunne ikke svare. Dermed ble det Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap), som kom med svaret til de to i MDG.

– Hele poenget med en planprosess er jo å belyse de forskjellige interessene. I arbeidet vil da alt bli vurdert. Både hensynet til turistvei, hensynet til Andøya Space Centre og tilgjengelighet for alle trafikanter er viktige elementer. Det betyr at ingen beslutning er tatt, skriver Norvoll i en e-post til VOL og legger til:

– Det viktigste for fylkesrådet er at vi holder god framdrift og at vi faktisk får realisert en varig og endelig løsning på rasproblematikken. Det fortjener Andøysamfunnet.

Ikke fornøyd

Bakkan i MDG, er ikke fornøyd med svaret han fikk:

– Det er underlig, at konseptet tunnel er valgt uten at det ser ut til å være  gjort en grundig vurdering av alternativene. Thomas Nordvoll viser til at det i den videre prosessen, vil være mulig å komme med innspill. Det er jo naturlig, men det gjelder altså kun de tre ulike forslagene på trasè for tunnel. Hvorvidt det kan finnes andre alternativer, får vi altså ikke vite.