Setter in storferge på Andenes-Gryllefjord

Torghatten Nord har blitt tildelt anbudet på strekninga Andenes-Gryllefjord. De skal sette inn M/F Stetind på sommerfergesambandet.

M/F «Stetind».   Foto: Jørn Aune

Andøy

Det er Veier24.no som melder om anbudstildelinga på fergestrekninga Andenes-Gryllefjord, som går fra slutten av mai til 2. september.

Torghatten Nord har også tidligere hatt anbudet på strekninga. I fjor ble det testa å sette inn en større ferge på strekninga på grunn av pågang, og da det viste seg å være rom for det, økte fylkesrådet kravet til kapasitet i anbudsgrunnlaget.

Det betyr at Torghatten også i år vil sette inn ferga M/F «Stetind», med plass til 49 personbiler. Kontrakten gjelder for to år, og i tillegg får de opsjon på det tredje året.

Sambandet starter opp 25. mai i år, og er i drift til og med 2. september. Kontrakten gjelder for 2 år med opsjon på et tredje år, melder Troms fylkeskommune.

– Troms fylkeskommune finansierer driften av dette sambandet i felleskap med Nordland fylkeskommune. I og med at ingen av oss mottar noen midler gjennom inntektssystemet fra staten til drift av sommersambandene, er det viktig at vi klarer å opprettholde dette tilbudet uten at det går ut over andre tjenester vi skal levere, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), til Veier24.