Presset Regjeringen om Luftvern

I Stortingets spørretime i går presset Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om Luftvern og maritime patruljefly.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var stand-in for Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som var på reise. Skjermdumpt fra Stortinget.no 

Andøy

Dette skrev nettstedet Aldrimer.no i går.

«I Forsvarets langtidsplan skreiv regjeringa mellom anna at ‘[…] de maritime patruljeflyene vil ikke komme inn under beskyttelsen av luftvernet på Evenes. Dette gjør at disse ressursene vil måtte deployere til en annen base ved et gitt trusselnivå’. I KS1 står det like fullt: ‘Vi forstår det slik at det ikke planlegges å operere MPA fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner.’ Skal eller skal ikkje dei maritime overvakingsflya operere frå Evenes under høgintensitetsoperasjonar?», spurte Navarsete.

Vikar

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var vikar for Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som var på reise. Han åpnet for at flyene kan stå på Evenes under dekke av luftvern. Men det er en operativ vurdering, presiserte han.

– Det har den siste tiden versert mange påstander rundt nedleggelsen av Andøya og etableringen av Evenes som enebase. Flere av disse er basert på misforståelser. Regjeringen legger til grunn at våre maritime patruljefly skal kunne operere fra Evenes i alle faser av en konflikt. Flyene er en strategisk ressurs, og viktige for god maritim situasjonsforståelse. Flyene er sårbare når de står på bakken, med Evenes får vi en base beskyttet med luftvern, som øker sannsynligheten for at flyene er tilgjengelige for operasjoner også i krise, og høyintensitetsoperasjoner. Det vil være en operativ vurdering hvor lenge operasjoner kan pågå fra Evenes. En slik operativ vurdering vil man måtte foreta uansett hvilken base flyene står på, sa statsråden i Stortinget.

Navarsete reagerte så på at argumentet luftvern var særs sentralt da Evenes ble valgt. Hun spurte så om det uansett var slik at flyene skal flyttes bort ved en krigssituasjon.

Røe Isaksen stod fast på at flyene kan stå på Evenes – men at dette vil være en operativ vurdering.

Hele seansen kan ses på Stortingets nettside i opptak. Spørsmålene fra Navarsete kom opp etter rundt to timer og førti minutter av spørretimen.