– Arbeiderpartiet svikter norsk forsvar og bryter sine egne løfter

– Ap er ikke lengre et seriøst forsvar og sikkerhetsparti sier Willfred Nordlund, Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland.

Willfred Nordlund (Sp).  Foto: Senterpartiet

Andøy

Kraftsalven kommer etter det i dag ble kjent at til tross for stor intern krangel har Ap sin stortingsgruppe med en urokkelig Jonas Gahr Støre bestemt at de vil gi flertall for nedleggelsen av Andøya flystasjon ifølge ei pressemelding fra Senterpartiet.


Ap vil legge ned Andøya

– Fremmer forslag om å bruke Andøya som forsterkningsbase

– Vil fremme forslag om at Andøya skal være en forsterkningsbase for alliert mottak, sier Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet. Men partiet står på beslutningen om å legge ned flystasjonen.

 

Forsvarsminister Bakke-Jensen (H) avviser at luftvernbeskyttelse av de maritime overvåkingsflyene ble brukt som et avgjørende argument for å velge Evenes som ny base til NRK 18.04.18. Det velger likevel Ap å se bort fra og forsvarspolitisk talskvinne Huitfeldt fastholder at det er avgjørende for Ap ovenfor Dagbladet. Dette til tross for at kvalitetssikringen av KVU Evenes sier noe annet ifølge flere medier.


Klassekampen med innsyn i hemmelig dokument

Bekrefter planer om beredskapsbase

Det vakte oppsikt da generalløytnant Rune Jakobsen 16. mars bekreftet til VOL at Forsvaret vil beholde Andøya som beredskapsbase. Nå har Klassekampen fått innsyn i et hemmelig dokument som bekrefter det Jakobsen sa til VOL i mars.

 

Dette blir helt useriøst av Arbeiderpartiet. Man tviholder på et faktagrunnlag som tunge forsvarsfaglige miljøer fnyser av, statsråden sier ikke er viktig og som kvalitetsikrer sier er irrelevant. Ikke til å tro, raser Senterpartiets stortingsrepresentant.

Luftvern

Samme dag som nedleggingsvedtaket ble fattet i 2016, slo både partileder Jonas Gahr Støre og forsvarspolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet fast at det var behovet og kostnadene knyttet til luftvern på Andøya som fikk partiet til å gå med på regjeringas forslag om nedleggelse av Maritim patrulje fly-basen på Andenes.


– Virker meningsløst å ikke videreutvikle MPA på Andøya

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener dagens bekreftelse om at NATO vil bruke Andøya Flystasjon som beredskapsbase viser at det er meningsløst å ikke videreutvikle MPA på Andøya.

 

– Hva skjedde med at Ap skulle begynne å være et tydeligere opposisjonsparti? Høyre og Arbeiderpartiet kan likegodt slå seg sammen snart, sier Nordlund og fortsetter:

– Det mest utrolige er at Ap nå skal gå inn for en beredskapsbase på Andøya, før planverket for alliert mottak er klart, til en kostnad av i alle fall 3.mrd. Økonomiargumentet som de har brukt så mye er helt borte. Dette er rett å slett å svekke nok forsvar, og det uten å spare en krone, avslutter Willfred Nordlund.