Ap vil legge ned Andøya

– Fremmer forslag om å bruke Andøya som forsterkningsbase

– Vil fremme forslag om at Andøya skal være en forsterkningsbase for alliert mottak, sier Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet. Men partiet står på beslutningen om å legge ned flystasjonen.

LEGGER NED Ap vil legge ned Andøya flystasjon. – Vi vil legge frem forslag om at Andøya skal være forsterkningsbase, sier Anniken Huitfeldt, her om bord i et av Forsvarets Orion-fly.  Foto: Jørn Aune

Andøy

– Vi står ved den beslutningen vi bidro til i 2016. Vi har hatt en gjennomgang av beslutningsgrunnlaget for etableringen på Evenes. Vi har tatt alle de signalene vi har fått på alvor og har stilt grundige spørsmål. Vi har studert hvert gall og vendt hver stein. Det er ingen ting som endrer grunnlaget for vår beslutning, sier Huitfeldt.


Klassekampen med innsyn i hemmelig dokument

Bekrefter planer om beredskapsbase

Det vakte oppsikt da generalløytnant Rune Jakobsen 16. mars bekreftet til VOL at Forsvaret vil beholde Andøya som beredskapsbase. Nå har Klassekampen fått innsyn i et hemmelig dokument som bekrefter det Jakobsen sa til VOL i mars.

 

Hun sier at hun skjønner at folk i Vesterålen er skuffet.

– Dette er en vanskelig sak, særlig for folk i Vesterålen. Men vi har tatt en beslutning på faglig grunnlag, sier Huitfeldt.

– Forsterkningsbase

Samtidig erkjenner Ap at det ikke er plass på Evenes til å ta i mot allierte styrker. VOL har tidligere omtalt at Forsvaret ønsker Andøya som en beredskapsbase. Det vil også Ap ha.

– Vi vil fremme forslag om at regjeringen skal utrede Andøya som en forsterkningsbase for alliert mottak og hva det vil innebære, sier Huitfeldt.