Klassekampen med innsyn i hemmelig dokument

Bekrefter planer om beredskapsbase

Det vakte oppsikt da generalløytnant Rune Jakobsen 16. mars bekreftet til VOL at Forsvaret vil beholde Andøya som beredskapsbase. Nå har Klassekampen fått innsyn i et hemmelig dokument som bekrefter det Jakobsen sa til VOL i mars.

BEREDSKAPSBASE Andøya flysstasjon kan bli en viktig base for NATO i fremtiden, men kun ved øvelser og i krise.  Foto: Alf Ragnar Olsen.

Andøy

– Sjef FOH var like klar på at fra hans ståsted som operativ styrkesjef, så spiller de operative flatene på Andøya en viktig rolle i en krisesituasjon der vi er avhengige av å motta alliert støtte, skrev major Brynjar Stordal til VOL i mars. Stordal er pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).


Forsvaret bekrefter:

Vil beholde Andøya flystasjon som beredskapsbase

Forsvaret vil beholde Andøya flystasjon som beredskapsbase. Det bekrefter generalløytnant Rune Jakobsen, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. (FOH)

 

Det skal ha vakt oppsikt i Forsvaret internt at Jakobsen var såpass fritt-talende.

Nå har Klassekampen fått tilgang til et hemmelig dokument som bekrefter det Jakobsen sa til VOL.

«Etter saneringen (av) den militære infrastrukturen ved Bodø lufthavn, og på grunn av kapasitetsbegrensninger ved Evenes og Bardufoss vil Andøya i fremtiden være den viktigste basen for å understøtte allierte forsterkninger på NATOs Nordflanke», siterer Klassekampen fra dokumentet.

2,7 milliarder

Da Stortinget vedtok langtidsplanen for Forsvaret, var frigjøring av arealene ved Andøya flystasjon til ny næringsvirksomhet et vesentlig poeng.

Men dersom Forsvaret skal sikre at de operative flatene ved Andøya flystasjon er klare til bruk i en krisesituasjon, kan ikke arealene frigjøres. Den eneste måten Forsvaret kan ha kontroll på disse flatene, er ved å eie dem selv. Det bekreftes i dokumentet Klassekampen har fått innsyn i.


Forsvarsdepartementet:

Gir vage svar om beredskapsbase

Forsvarsdepartementet vil ikke svare på spørsmål som VOL har sendt angående Andøya som beredskapsbase. – Forsvarsdepartementet kan ikke ta stilling til dette før det helhetlige konseptet er oversendt fra Forsvarsstaben, skriver underdirektør Ann Kristin Salbuvik.

 

«De operative behovene omfatter i prinsippet hele dagens operative infrastruktur, og på grunn av de korte beredskapstidene for allierte forsterkningsstyrker må klartiden for infrastrukturen også være kortere enn det som er tilfelle i dag», heter det i dokumentet.

Å opprettholde Andøya som beredskapsbase vil koste penger. Mange penger.

– Videreføring av Andøya som beredskapsbase i 20 år vil, inkludert reinvesteringer, koste om lag 2,7 mrd. kroner mer enn en nedleggelse kombinert med samling av ressursene på Evenes, heter det i langtidsmeldingen om Forsvaret «Kampkraft og bærekraft».

Dersom denne prislappen holder, forsvinner mye av den planlagte innsparingen på fire milliarder kroner Forsvaret skal oppnå ved å legge Andøya flystasjon.

Bekrefter plan

Klassekampen skriver at Jakobsen bekrefter at man arbeider med en plan, men at man ikke kan kommentere enkeltheter.

«Sjef FOH har i denne sammenheng gitt sine innspill til Forsvarssjefen, og saken er nå til behandling i Forsvarsdepartementet. Vi kan ikke kommentere enkeltheter i dette arbeidet», siterer Klassekampen.


Legger fram baseutredning i oktober

Det blir trolig oktober før regjeringen gir svar om Andøya beholdes som beredskapsbase. Det framgår av svaret forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har gitt til Aps Anniken Huitfeldt.

 

Til VOL sa Forsvaret i mars at det er opp til politikerne å bestemme hvor mye av Andøya flystasjon Forsvaret får beholde.

– Når det gjelder eventuell gjenbruk av arealene på Andøya, så blir det til slutt opp til det politiske nivået å stå for avveiningene mellom militær bruk i en beredskapssituasjon, og eventuell frigivelse til næringsformål eller andre sivile formål, skrev Stordal til VOL i mars.

Statsbudsjettet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har uttalt at regjeringen vil komme tilbake til denne saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

Samtidig arbeider Forsvarsbygg med en avtale som skal gi Andøya Space Center tilgang til arealer inne på området til Andøya flystasjon.