Etablerer Andøya Spaceport

Styret i Andøya Space Center AS har vedtatt å opprette datterselskapet Andøya Spaceport AS. De får et ansvarlig lån på 20 millioner kroner for å utrede dette. – Jeg har stor tro på at vi får til å etablere en satellittbase, sier Odd Roger Enoksen, administrerende direktør ved Andøya Space Center.

SPACEPORT Styret i Andøya Space Center har vedtatt å etablere Andøya Spaceport AS med 20 millioner kroner i aksjekapital. – Jeg har god tro på at får til å etablere en satelittbase, sier Odd Roger Enoksen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det har vært mye snakk om satellittbasen man planlegger å etablere sør på Andøya. Planen er å etablere en base for oppskyting av små satellitter. Det kan skape mellom 200 og 300 arbeidsplasser. Trolig blir der mer på grunn av ringvirkningene en slik base vil få.

Onsdag kom statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen til Andøy Space Center. Med seg i kofferten hadde han 20 millioner kroner til det videre arbeidet med utredningen av satelittbasen.

Konsekvensanalyse

Enoksen sier at det er en del ting som må på plass før basen kan etableres.


Næringskomiteen på besøk

Tror på bevilgning

Mandag 12. mars besøkte Stortingets næringskomité Andøya Space Center. – Jeg skal gjøre mitt for at det skal bli bevilget penger til satellittoppskytingsbasen, sier Frps Kjell Børge Freiberg.

 

– Vi skal konsekvensutrede sikkerhet, miljø og belastning på befolkningen. Viser disse utredningen et positivt resultat, kan vi være i gang i løpet av 2019, sier Enoksen.

Det skal også utarbeides reguleringsplaner som skal behandles politisk og Enoksen sier at man vil arrangere et folkemøte om planene.

Norsk romsenter med

Også Norsk romsenter, som er den norske romfartsorganisasjonen, skal delta i arbeidet med å etablere Andøya Spaceport AS.

– Selskapet blir etablert i løpet av de nærmeste ukene med en aksjekapital på 20 millioner kroner. Det er mange ting som skal utredes og Norsk romsenter stiller derfor med fire ansatte til det videre arbeidet, sier Enoksen.

Romlov

En annen ting som må endres, er den norske romloven. Norge var det første landet i verden som fikk en egen romlov. Det skjedde 13. juni 1969 da «Lov om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet» ble vedtatt.


Direktør for Andøya Space Center, Odd Roger Enoksen:

– Satellittpenger må på bordet i 2019

– Norge må satse mellom 800 millioner og én milliard kroner for å realisere et nytt senter for oppskyting av mindre satellitter på Andøya. Pengene må på bordet i løpet av 2019. Forhåpentligvis kan første rakett skytes ut i 2020, men det skal holde hardt.

 

I tillegg er det en flere andre lover og internasjonale traktater som regulerer norsk romvirksomhet. Planen er å samle alt dette i en oppdatert lov.

– Den loven ble laget med bakgrunn i virksomheten ved Andøya Space Center, som startet i 1962. Den loven må nå moderniseres, blant annet for å avklare ansvarsforhold dersom det skjer ulykker. Det er Stortinget som må vedta en ny romlov, sier Enoksen.

Paris

Enoksen sier at planene om en satellittbase på Andøya, gjør at man nå har etablert et kontor i Paris.

– Vi deltar på en rekke møter og konferanser og jobber med mange seriøse aktører om samarbeid og vi ser at interessen for Andøya bare øker og øker. Vi har derfor etablert et kontor i Paris der man skal jobbe med satellittprosjektet, sier Enoksen.

Flystasjonen

Han sier videre at man nå jobber med å få på plass avtaler med Forsvaret sentralt om samarbeid og arealbruk.

– Det jobbes nå med å formalisere samarbeidet vi har med Forsvaret om flere ting – noe som før har vært basert på lokale avtaler. I tillegg jobbes det med å få tilgang til arealer inne på Andøya flystasjon, sier Enoksen.

– Enormt marked

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen hadde altså med seg 20 millioner kroner i et ansvarlig lån til Andøya Space Center da han onsdag var på besøk.

– Jeg har gleden av å legge til rette for utvikling av Andøysamfunnet og de spennende prosjektene her ved Andøya Space Center, sa Bjarmann-Simonsen.

SATELITTBASE Venstres Arne Ivar Mikalsen (til venstre), Høyres Margunn Ebbessen, statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen, ordfører Jonni Solsvik, Frps Kjell-Børge Freiberg og Høyres Beate Bø Nilsen.  Foto: Jørn Aune

– Andøy og Norge kan ta en unik posisjon for oppskyting av små satellitter. Det er et enormt marked, men det er fortsatt et betydelig utredningsarbeid som må gjøres. Andøya Space Center får derfor et ansvarlig lån på 20 millioner kroner til dette utredningsarbeidet. Lånet kan seneres omgjøres til ansvarlig egenkapital, sa Bjarmann-Simonsen.

Han hadde følge av Høyres Beate Bø Nilsen og Margunn Ebbessen, Venstres Arne Ivar Mikalsen og Frps Kjell Børge Freiberg.