NRK: Ap snur ikke om Andøya

Ifølge det NRK erfarer, vil ikke Arbeiderpartiet snu om Andøya flystasjon. Saken skal behandles av partiets stortingsgruppe i dag.

NØKKEL Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen til Andøya flystsajons framtid. Selv om det er uenighet innad i partiet, erfarer NRK at Ap ikke snur i saken om Andøya flystasjon. 

Andøy

Onsdag 16. mai skal Stortingets utenriks- og forsvarskomité si sin mening om en gjennomgang av faktagrunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon. Frem til da jobbes det i partigruppene.

To forslag

Komiteen skal behandle to forslag:

Det første forslaget kommer fra Abid Q. Raja (V), Audun Lysbakken (SV), Knut Arild Hareide (KrF), Liv Signe Navarsete (Sp), Mona Fagerås (SV), Ola Elvestuen (V), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Willfred Nordlund (Sp) og lyder slik:


– Ingen grunn til ny omkamp

Erna Solberg mener det nå må settes punktum for diskusjonen om Evenes flystasjon som hovedbase for maritime patruljefly.

 

«Stortinget ber regjeringa setje i verk ein ny ekstern gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon og undersøke om det har kome endringar i talmaterialet og grunnlaget for avgjerda.»

Det andre kommer fra Arbeiderpartiet ved Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Eirik Sivertsen og Jonas Gahr Støre og lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen presentere en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen.»

Stortinget skal debattere saken 5. juni.

Hareide: – Vil utfordre Ap

KrFs Knut Arild Hareide sier partiet vil utfordre Ap i saken om Andøya. Krf har hele tiden vært mot nedleggelsen av Andøya flystasjon.

– Det er vi fortsatt. Å legge ned både i Bodø og på Andøya, skaper slik vi ser det for stor sårbarhet. Vi mener nedleggelsen av Andøya flystasjon bør stanses. Det er en god militær base, og vi mener fortsatt det er viktige spørsmål som ikke er tilstrekkelig besvart, sier Hareide til VOL.


SV oppfordrer regjeringa til å snu om Andøya

SV-leder Audun Lysbakken og gruppeleder for fylkestinget i Nordland, Marius Meisfjord Jøsevold mener at forutsetningene for basevalgene har endret seg

 

Han sier videre at KrF er i kontakt med andre parti som et ledd i komitebehandlingen, ikke minst Senterpartiet,

– Vi vil fortsette å utfordre Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre, som stod bak vedtaket om nedleggelse av Andøya Flystasjon på om beslutningsgrunnlaget er godt nok. Vi har særlig spørsmål knyttet til kapasitet for mottak av allierte fly og argumentasjonen fra regjeringen når det gjelder luftvern, sier Hareide.

NRK: Ap snur ikke

Selv om det er uenighet innad i Ap melder NRK at partiet ikke vil snu i spørsmålet om Andøya flystasjon.

– Nordland Arbeiderparti mener dette er ei vesentlig endring av beslutningsgrunnlaget, og anbefaler at Andøya flystasjon videreføres. Vi hadde aldri lagt ned så mye arbeid i en sak om vi ikke hadde tro på at det var mulig å nå fram, sier Bjørnar Skjæran til NRK. Han er fylkesleder i Nordland Ap.

Men dersom det NRK melder er korrekt, vil altså ikke Nordland Ap nå frem med sitt syn.