Andøy kommune med overskudd:

Penger til grunnskolen, ensomhet, asfalt, havn og Andenes idrettshall

Andøy kommune fikk et overskudd på 7,870 millioner kroner i fjor. Posisjonen i Andøy vil bruke 2,9 millioner av disse til forskjellige tiltak.

ASFALT Posisjonen i Andøy vil bruke 1 million kroner på asfalt i Andøy. Dermed kan blant annet gatene på Andenes få tettet noen hull.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Selv om kommunen fikk et overskudd i fjor, er ikke alt rosenrødt. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen orienterte politikerne om at den daglige driften av Andøy kommune går med underskudd – nærmere bestemt 2,5 millioner kroner i fjor.

Mindre utgifter til renter og avdrag, økte inntekter fra skatt og rammetilskudd samt mindre utgifter til pensjon gjorde at regnskapet likevel kunne gjøres opp med 7,870 millioner kroner i pluss.

Bruker 2,8 millioner

– Det er bra med positivt resultat, men det er ikke så bra at vi sliter med driften. Vi må holde trykket for å komme i balanse med driften, sa Høyres Kate Eliassen.

Hun la deretter frem forslaget om hvordan man skal disponere det kommunale overskuddet - på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet.

Asfalt

Det største beløpet posisjonen vil bruke, er 1 million kroner til asfalt.

– Da kan vi få fikset de verste hullene på Andenes og i Risøyhamn, sa Eliassen, og trakk blant annet frem Fridtjof Nansens gate på Andenes.

Det nest største beløpet er 575.000 kroner til nytt amfi i Andenes idrettshall.

Man vil bruke 500.000 kroner til tiltak mot ensomhet og utenforskap i Andøy, og 400.000 kroner til digital læringslattform i grunnskolen i Andøy.

Man vil også bruke 300.000 kroner til ny bunkersbrygge i Andenes havn.

Da sitter man igjen med 5,095 millioner kroner som man foreslår å sette av på kommunens disposisjonsfond.

Pleie og omsorg

Eliassen foreslo også at et mindreforbruk på investeringsbudsjettet på 635.031,65 kroner ble disponert til investeringer innenfor pleie og omsorg i Andøy.

Her foreslo rådmannen at pengene skulle settes av på kommunens kapitalfond.

– Påvirker ikke ordinær drift

Ordfører Jonni Solsvik pekte på at de ulike forslagene ikke påvirker driften til Andøy kommune.
–  Dersom det påvirker driften, vil det helst være i positiv retning. Det gjelder for eksempel pengene som skal brukes til å bekjempe ensomhet og utenforskap. Lykkes man der, kan det få en veldig positiv effekt, sa Solsvik.

Forbehold

Opposisjonen ved Arbeiderpartiet, Andøylista og Lill Inger Tyvold Berg-Olsen tok forbehold om saken og stemte for rådmannens forslag om å sette alt av på dispoisjonsfondet.

– Det er sikkert gode tiltak, men vi må se nærmere på hvordan pengene bør bruks, særlig når vi vet at det er mangel på hender innenfor omsorgstjenesten, sa Lilll Inger Tvold Berg-Olsen (uavhengig).