Også Bleik og Nordmela får ny asfalt

Nå asfalteres det på Andenes

Tirsdag startet asfalteringen av kommunale veier i Andøy. I videoen legges de første meterne med ny asfalt i Fridtjof Nansens gate på Andenes. Onsdag kan det bli bevilget mer penger til kommunal asfaltering.
Andøy

Ifølge enhetsleder Stein Andreassen var planen at det som blir asfaltert denne uken, skulle vært tatt sist høst.