Forsvarssjefen besøkte Andøya flystasjon:

– Har ikke gjort nok, hurtig nok for de ansatte

Fredag besøkte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef for Luftforsvaret Tonje Skinnarland Andøya flystasjon. – Det har vært et konstruktivt møte, og vi må erkjenne at vi ikke har gjort nok, hurtig nok for de ansatte her, sier Bruun-Hanssen.

VIL GJØRE MER Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen erkjenner at Forsvaret ikke har gjort nok for å støtte de ansatte på Andøya i en vanskelig situasjon. – Vi har ikke gjort nok hurtig nok, sier han.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Besøket kom i stand etter at fagorganisasjonene inviterte forsvarssjefen på besøk.De to ankom torsdag og spiste middag med de tillitsvalgte torsdag kveld og fortsatte med møter fredag.

Bruun-Hanssen sier at møtene i mindre grad handlet om nedleggelsen av Andøya flystasjon og mer om framtiden.

– Det har vært konstruktive møter etter min vurdering. Organisasjonen har informert oss om det bildet og den situasjonen de ser på personellsiden på Andøya, og gjort klart alvoret sett med deres øyne. De har gitt oss mange gode råd på hvilke tiltak vi må gjøre for å bøte på utfordringene for å sikre at vi har operative leveranser inn i framtiden, sier Bruun-Hanssen.


Tillitsvalgte fornøyd etter forsvarssjefens besøk

– Tror de har innsett alvoret

– Vi tror det kommer tiltak og at vi nå får den forutsigbarheten som har manglet i to år, sier Hanna Mikalsen, som er tillitsvalgt for Befalets fellesorganisasjon (BFO) ved Andøya flystasjon.

 

Han sier at selv om man har hatt en prossess gående, må forsvarsledelsen erkjenne at ting burde vært gjort annerledes.

– Vi har ikke gjort nok, hurtig nok. Det må vi erkjenne og ta til etterretning. Vi må øke gjennomføringskraften ut til løsninger for den enkelte på Andøya sånn at de blir med oss inn i framtiden, både for å levere operativt med P3 i mange år, og at de blir med og tar over for å fase inn P8 når den kommer, sier Bruun-Hanssen.

– Operative flater

Bruun-Hanssen blir mindre snakkesalig på spørsmål om hvor mye av Andøya flystasjon han vil beholde etter at 333-skvadronen er flyttet til Evenes.

TILLITSVAlGTE Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ble invitert til Andøya av fagorganisasjonene. Her takker Hanna Mikalsen i Befalets fellesorganiasjon (BFO) for besøket.  Foto: Jørn Aune

 

– Det er en sak som Forsvarsdepartementet jobber med. Forsvaret har behov for å opprettholde tilgjengelige flyplasser som vi kan utnytte. Dette må skje i samarbeid med blant andre kommunen og så må vi finne løsninger som tilfredsstiller behovet for flest mulig av oss, sier Bruun-Hanssen.

Han mener at Forsvarets behov kan la seg kombinere med sivile behov.

– Forsvaret vil gjerne beholde de operative flatene på Andøya. Det som jeg er opptatt er at vi kan kombinere disse tingene og at løsningene ivaretar behovene for næringsutvikling og de behovene Forsvaret har, sier Bruun-Hanssen.

– Vil støtte de ansatte uansett valg

Det arbeides nå med å etablere en satellittopskytingsbase på Andøya som kan gi mange nye arbeidsplasser. Bruun-Hanssen vil ikke si at han frykter personellflukt fra Forsvaret.

– Det er naturlig for dem som er bosatt på Andøya at de vurderer om de vil bli med til Evenes eller om de vil finne et annet yrke på Andøya. Vi skal støtte personellet uansett valg. Det er viktig at vi så tidlig som mulig er åpen på hvilke prioriteringer den enkelte gjør slik at vi kan sette inn tiltak for å støtte den enkelte som skal være med til Evenes eller utdanne flere slik at vi er stand til å håndtere situasjonen i framtiden, sier Bruun-Hanssen.