Tillitsvalgte fornøyd etter forsvarssjefens besøk

– Tror de har innsett alvoret

– Vi tror det kommer tiltak og at vi nå får den forutsigbarheten som har manglet i to år, sier Hanna Mikalsen, som er tillitsvalgt for Befalets fellesorganisasjon (BFO) ved Andøya flystasjon.

FORNØYD De tillitsvalgte ved Andøya flystasjon er fornøyd etter forsvarssjefens besøk ved Andøya flystsajon fredag. – Jeg tror de har innsett alvoret, sier Hanna Mikalsen i Befalets fellesorganiasjon. Her er hun sammen med Stein Håkon Eilertsen i Norges offiserforbund og geir Atle Johansen i Norsk Tjenestemannslag. 

Andøy

Fredag var forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef for Luftforsvaret Tonje Skinnarland på besøk ved Andøya flystasjon. Besøket kom i stand etter invitasjon fra fagorganisasjonene.


Forsvarssjefen besøkte Andøya flystasjon:

– Har ikke gjort nok, hurtig nok for de ansatte

Fredag besøkte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef for Luftforsvaret Tonje Skinnarland Andøya flystasjon. – Det har vært et konstruktivt møte, og vi må erkjenne at vi ikke har gjort nok, hurtig nok for de ansatte her, sier Bruun-Hanssen.

 

Bruun-Hanssen ga skryt til organisasjonene for å være konstruktive partnere i prosessen med å legge ned Andøya flystasjon.

– Invitasjonen vi fikk er en veldig konstruktiv tilnærming til utfordringene som er, sier Bruun-Hanssen. Han lover også tiltak som skal gi de ansatte ved Andøya flystasjon trygghet for framtiden.

– Vi må raskt få på plass avtaler med den enkelte ansatte. Forsvaret får nok ikke friske penger til omstillingstiltak ved Andøya flystasjon. Vi har allerede økt budsjettene til stasjonen, men må kanskje tilføre mer midler. Det må skje gjennom omprioritering av de midlene Forsvaret har, sier Bruun-Hanssen.

– Forutsigbarhet viktig

De tillitsvalgte synes møtet med forsvarssjefen var et godt og konstruktivt møte, og man opplevde Forsvarets ledelse som mer åpen om utfordringene på Andøya enn før.

– Jeg synes det har vært konstruktive møter der vi har kommet med våre utfordringer som vi trenger hjelp til å ta tak i for å kunne levere fra Andøya ut tiden. Det har de tatt i mot på en god måte og sagt at de er villige til å hjelpe oss, sier Geir Atle Johansen, som er tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

– Det er nettopp den forutsigbarheten som har manglet her i to år. De har tatt utfordringen fra oss på en god måte, ved å komme hit og tilbringe en hel dag sammen med oss, svare spørsmål og møte menneskene der dem er – både frustrasjoner, spørsmål og utfordringer, sier Mikalsen.

– Hva tror dere vil skje nå?

– De har stått i stormen på en god måte blant oss ansatte og dem har sett og møtt. Vi har tro og tillit til at de har insett alvoret i særdeles stor grad og at de har fulle intensjoner om å gjøre noe med det. Deler av det vil også være avhengig av politisk støtte når det gjelder hvilke omstillingstiltak man får midler til, men vi opplever at genralmajoren (Skinnarland) og admiralen (Bruun-Hansen) er innstilt på den jobben de er nødt til å gjøre, sier Mikalsen.