Siv Mossleth (Sp) fra talerstolen:

– Arbeiderpartiet tenker at basen skal tappes for alt, men området skal ligge der, uten noen aktivitet

Siv Mossleth (Sp) var ikke nådig fra talerstolen under Andøy-behandlinga i Stortinget i dag.
Andøy

– Som folkevalgt har vi et grunnleggende ansvar for folks sikkerhet. Kampen for Andøya flystasjoner en kamp for norsk forsvarsevne. For vår nasjonale beredskap. For vår felles trygghet. I ytterste konsekvens, for Norges framtid. Beslutningen om å flytte de maritime overvåkningsflyene er feil, men evnen til å endre en feilaktig beslutning er ikke tilstede i nasjonalforsamlingen i dag, sa Mossleth fra talerstolen under behandlingen av dokument 8-forslagene blant annet hennes parti Senterpartiet sto bak.

Kritisk

Luftvern, som var det aller viktigste argumentet da Stortinget fattet sin beslutning i 2016, er i dag borte som argument, hevdet hun:

– Hvilket behov luftforsvaret egentlig har når det gjelder baser i nord er uavklart. Hvor i nord skal forsterkninger tas i mot ved behov? Norge trenger mer enn basene på Evenes og Bardufoss og har et reelt behov for å beholde Andøya flystasjon. Historien vil dømme stortingsflertallet når det i ettertid viser seg at flyttingen av den maritime overvåkingen ved Andøy Lufthavn blir en skandale. Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre får ta den belastningen, sa hun og fortsatte:

– Arbeiderpartiets forslag om å omgjøre Andøya flystasjon til en «forsterkningsbase» for alliert mottak er en avledningsmanøver på linje med et nytt overgrep mot lokalsamfunnet. Arbeiderpartiet tenker at basen skal tappes for alt, men området skal ligge der, uten noen aktivitet. Uten å kunne brukes til noe fornuftig i det lille samfunnet ytterst ute mot havet, lengst nord i Nordland. Folket på Andøya som lenge har spilt på lag med storsamfunnet», skal ikke engang få frigjort det planlagt nedlagte militære området til sivil virksomhet.

– Svekker norsk forsvarsevne

Videre var hun ikke nådig med hva dette betyr for norsk forsvarsevne:

– Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet svekker norsk forsvarsevne i dag, men regjeringa snakker i vei om kraftsamling. Dobbeltkommunikasjon er en kjent strategi fra den blå-blå regjeringa. Når regjeringa gjennomfører dårlige saker for folk flest forsøkes det alltid å skape forvirring ved bruk av ord som pynter brura.

Skuffet

Til sist stile hun spørsmål om hva regjeringa gjennomfører av ekstraordinære tiltak for Andøysamfunnet:

– Jeg hadde forventet en klar melding i revidert budsjett om at nå kommer det ekstraordinære midler over revidert budsjett for å starte utbygginga av Andenes havn. Men nei, ansvaret for fiskerihavner som Andenes havn, skyves ut av Nasjonal transportplan. Dette er en dårlig dag for forsvaret av Norge.