Avinor i 2017: Behov for vesentlige ivesteringer på Evenes

I et hemmeligstemplet notat fra 2017 påpeker Avinor behov for «vesentlige oppgraderinger» av rullebanesystemet på Evenes. Statsråd Frank Bakke-Jensen på sin side svarte på spørsmål om eventuelle nødvendige oppgraderinger ved å vise til en rapport fra 2012.

Skisse over planene for Evenes. 

Andøy

Dette skriver Aldrimer.no.

I forrige uke stilte stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen spørsmål om nettopp dette. Han viste den gang til et brev Avinor sendte da de skulle kommentere Forsvarsbyggs såkalte alternativanalyse for baseetablering på Evenes.

Knut Holen beskriver i dokumentet om investeringsbehovene på denne måten:

«Levetidskostnader bør også omfatte banesystem og infrastruktur som brukes av QRA (NATO-beredskap for kampflyene, såkalt Quick reaction alert, red.anm) og MPA (maritime patrol aircrafts, red. anm). Det vil være behov for vesentlig oppgradering av spesielt parallell taksebane de neste 10 årene», skriver Holen.


Forsvarsministeren avviser kapasitetsproblemer på Evenes

Flystripen på Evenes har kapasitet til å ta unna 25 flybevegelser i timen, men de nye P8-flyene som skal til flyplassen har bare behov for 12 i døgnet.

 

Nordlund fikk ikke mange nye svar fra Forsvarsministeren sist uke. Høyre-mannen holdt derimot fast ved at det ikke krevdes store investeringer på banesystemet på Evenes og at flyplassen var egnet for langt større trafikk enn det som var forespeilet:

– Som beskrevet i Konseptutvalgsutredningen er det lagt til grunn et fremtidig aktivitetsnivå med P-8 maritime patruljefly på 4201 flybevegelser fra Evenes i året. Dette tilsvarer i gjennomsnitt om lag 12 flybevegelser i døgnet, lød svaret fra Bakke-Jensen.

Han la til:

– Ifølge Avinor er kapasiteten i eksisterende banesystem på Evenes 25 flybevegelser i timen. Det vil si at det totale antall flybevegelser i topptimen under normale forhold forventes å ligge på under halvparten av maksimal kapasitet i rullebanesystemet på Evenes. Kapasiteten til banesystemet på Evenes lufthavn ligger således godt over fremtidig planlagt aktivitet. Avinor vurderer den planlagte trafikkavviklingen av både sivil og militær trafikk, inkludert P-8 maritime patruljefly, på Evenes som uproblematisk.

Andøya skal i dag opp i Stortinget. Det er her ventet at det vedtas at to dokument åtte forslag som gikk for å ta opp saken på nytt, blir stemt ned.