Navarsete med to skriftlige spørsmål til Forsvarsministeren:

– Skal allierte nasjoner drive MPA-virksomhet for Norge?

Liv Signe Navarsete (Sp) fortsetter å pepre Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen med spørsmål hun mener hun ikke fikk svar på i stortingsbehandlingen av dokument-8-forslagene på tirsdag.
Andøy

I dag sendte hun inn to skriftlige spørsmål til Bakke-Jensen.

Det ene omhandler nyhetene som først sto på Aldrimer.no om at USA sender fem P8 Poseidon-fly til Andøya i løpet av juni.


USA sender fem P8-fly til Andøya i juni

I løpet av juni skal USA ta over store deler av den løpende maritime overvåkningen av Barensthavet, med base i Norge. Det fører til at inntil fem P-8A Poseidon fra US Navy er ventet til Andøya flystasjon.

 

«Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden gjere greie for om allierte nasjonar skal drive skarpe MPA-operasjonar på vegne av Noreg, i mangel på norske kapasitetar?», skriver hun til Bakke-Jensen.


Bjørnar Sellevold i innlegg:

– Jeg må innrømme at tårene rant under Iversens innlegg

Bjørnar Sellevold forteller om en følelsesladet tirsdag under nådestøtet mot Andøya flystasjon.

 

I behandlingen av nedleggingen av Andøya flystasjon stile hun det samme spørsmålet, men svaret hun fikk da var at disse flyene kom til Andøya som en del av en øvelse.

«Det var uråd å få svar frå statsråden om USA slik tek over oppgåver som det norske forsvaret har ansvar for, og om statsråen var kjent med dette. Statsråden svara at US Marines kun skal drive øving, kor vidt han var kjent med saka fekk Stortinget ikkje vite noko om. 30 personar har slutta i jobben på Andøya Flystasjon etter vedtaket om å nedlegging. 10-20 vurderer å slutte. Det er difor eit betimeleg spørsmål om Noreg har kapasitet til å drive alle skarpe MPA-operasjonane som er forventa av våre allierte.», skriver hun i sin begrunnelse for spørsmålet.

– Økonomisk pakke?

I sitt andre spørsmål tar hun opp en påstand fremmet i Bladet Vesterålens leder i dag:


 

«Bladet Vesterålen skriv i sin leiarartikkel 07.06.18 at regjeringa har motteke eit tilbod om ein økonomisk pakke på 2,8 milliardar frå USA for å ruste opp mellom anna Andøy flystasjon. 
Kan statsråden gjere greie for om regjeringa har motteke eit slikt tilbod, eventuelt når det er motteke og korleis Noreg har svara eller vil svare ut tilbodet?».


Midt i nederlaget: – Det er nå den virkelige kampen begynner

Hilde Flobergseter i «Bevar Andøya Flystasjon» har ikke tenkt å gi seg med det første.

 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har foreløpig ikke svart. VOL vil følge opp så snart han har gjort dette