Folkemøte om Andøya Space Port:

– To oppskytninger per måned som kan bære opp til 11 satellitter

Mandag ble det holdt folkemøte på Nordmela om planene for satellittoppskytingsbaser i Børvågen og Bømyra.

Børvågen: Slik kan en satellittoppskytingsbase i Børvågen bli seende ut fra det nye rasteplassanlegget til Nasjonal turistveg i Børra. Ilustrasjon: Norconsult 

Andøy

Selv om noen stoler sto tomme på Nordmela grendehus under folkemøtet, var det et godt oppmøte om vi skal tro Norconsults representanter som berømmet engasjementet i Andøy omkring utbyggingen.