Kraftig fall i flytrafikken til Andøy

Det reiste 10 prosent færre passasjerer til og fra Andøya i mai i år sammenlignet med mai i fjor.

Skagen har svak vekst i antallet passasjerer. 

Andøy

Det viser ferske tall fra Avinor, statens flyplasselskap. Samlet reiste det 3.161 passasjerer (eks transfer) til og fra Andøya. I årets fem første måneder har Andøya en svak vekst 0,1 prosent. Totalt har det reist 17.178 passasjerer til og fra flyplassen.

Skagen på Stokmarknes kunne på sin side vise til litt vekst. I alt reiste det 8404 passasjerer til og fra flyplassen i mai, som er en vekst på 1,4 prosent. Dette er på linje med årsveksten, som er på 1,5 prosent. I alt har 42.371 reist med fly til og fra Skagen så langt i år.

Regionens største flyplass, Evenes, har en vekst på 2,5 prosent, Svolvær er opp 2,1 prosent og Leknes er opp 4,7 prosent.