Fylkeskommunen med 45 millioner i overskudd

Ap vil gi 10 fylkesmillioner til NAROM

Nordland fylkeskommune fikk et overskudd på 45 millioner kroner i fjor. Arbeiderpartiet vil gi 10 millioner kroner av dette til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring i Andøy (NAROM).

ROMSKIPET Her får Bjørnar Skjæran, som leder Nordland Ap og stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal en kjapp prøvetur med romskipet Aurora. Nå vil Nordland AP gi 10 millioner kroner til NAROM.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Nordland fylkeskommune brukte 45 millioner kroner mindre i 2017 enn det som var budsjettert. Økte skatteinntekter og inntektsutjevning bidro sterkt til overskuddet.

Nordland Ap, som er en del av posisjonen i fylkestinget mener likevel at omstillingen av fylkeskommunen må fortsette.

– Resultatet i 2017 må̊ ikke bli en hvilepute i forhold til fylkeskommunens omstillingsbehov. Vi må sørge for at den handlefriheten vi fremdeles har, hjelper oss i den videre omstillingsprosessen, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran i en pressemelding

Ap vil blant annet benytte en del av overskuddet til et økonomisk sikringsfond som kan brukes ved uforutsette hendelser. Man vil også bruke 13 millioner kroner innfasing av nye oppgaver i fylkeskommunen.

Blant annet skal fylkesveiadinistrasjonen flyttes fra Statens vegvesen til fylkeskommunen fra 1. januar 2020.

Penger til NAROM

Skjæran var nylig i Andøy sammen med stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal.


– Ikke spill for galleriet, sier Åsunn Lyngedal (Ap)

Ap vil gi 50 millioner til Andøy, men får neppe flertall

– Vi ville vært en mye bedre omstillingspartner for Andøy kommune enn det dagens regjering er, sier stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal fra Arbeiderpartiet. Nå vil Ap foreslå 50 millioner kroner til Andøy, men får neppe flertall for det. Lyngedal avviser at dette er spill for galleriet.

 

Da presenterte de Arbeiderpartiets forslag til revidert statsbudsjett. Partiet vil gi 50 millioner kroner mer til Andøy, gjennom 25 millioner til planlegging av havneprosjektet på Andenes og 25 millioner kroner til NAROM.

Det fikk man ikke flertall for, men nå vil altså Skjæran og Nordland Ap gi 10 millioner kroner av fylkeskommunens overskudd til NAROM.


Fylkesrådet vil bruke 10 millioner av fjorårets overskudd til Narom-utbygging:

– Håper å starteNAROM-utbygging til høsten

Når fylkestinget samles 11. juni, skal overskuddet fra 2017 på 45 millioner kroner disponeres. 10 av dem kan havne i Andøy.

 

Skjæran mener at Stortinget så langt har sviktet Andøy i ostillingsprosessen etter vedtaket å legge ned Andøya flystasjon.

– Storting og regjering har et særskilt ansvar for å sette ut i livet en kraftfull omstillingspakke for Andøy-samfunnet. Der er vi ikke i dag, og jeg vil på vegne av Nordland Arbeiderparti ta et nasjonalt initiativ til dette. Mens vi venter, er det avgjørende at fylkeskommunen stiller opp, sier Skjæran i pressemeldingen.

– Ei avsetning på 10 millioner til Nasjonalt senter for romforskning vil være et nytt viktig bidrag for å sikre ei god utvikling på Andøy i framtida, legger han til.