Se folkemøtet i opptak

Forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, er i dag i Andøy. VOL sender folkemøtet direkte fra klokken 15:00.

Andøy

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte ingen applaus da han inntok podiet på folkemøtet etter at VOL-redaktør Geir Bjørn Nilsen som debattleder ønsket velkommen.

Bakke-Jensen fortalte at nedleggelsen av Andøya Flystasjon var den vanskeligste i den langtidsplanen for Forsvaret.

– Dette ville berøre et helt miljø, en hel avdeling. Mange ansatte og familiene deres men også andværingene og en del av deres identitet. Derfor ble dette grundig vurdert, fortalte Bakke-Jensen og begrunnet det blant annet med samlet bedre kampkraft.

Videre gikk han inn på at avgjørelsen nå var endelig, og at Andøy-samfunnet måtte se fremover. Han gikk videre inn på omstillingsprosjektet og de mulighetene som ligger i dette.

– Om dere viser den nødvendige tålmodigheten, vil dere lykkes. Det tar tid å omskolere folk, bygge miljø, fortalte han.

– Tusen takk for engasjementet. Jeg er glad for å være her. Det har vært lærerikt, avsluttet han før Odd Roger Enoksen og Jonni Solsvik kom på podiet for å starte debatten.

Glad han kom

Solsvik startet med å si at han var glad Forsvarsministeren tok turen.

– At vi er uenige er nok ikke så underlig. Jeg tror du skal lete lenge etter en ordfører som har vært gjennom det vi har vært gjennom her som er enig med deg i alt, men jeg er enig med mye av det du har sagt i dag om de tankene vi må ha fremover, sa Solsvik.

Odd Roger Enoksen gikk som leder av Andøya Space Center og Samskap inn på mulighetene.

– Vi skal få til utvikling i Andøy, men Staten må ta et ansvar ovenfor denne utviklingen. Vi fikk et lån på 20 millioner kroner, men måtte skrive søknaden fem ganger for å få den innvilget. Å få disse prosessene enklere er noe du må hjelpe oss med, sa Enoksen til Forsvarsministeren.

Eiendomsstrategi

– Når ei endring skjer, løfter en opp muligheter. I en slik eiendomsstrategi, så har Forsvaret og Fylkeskommunen gått sammen for å se hva slags muligheter man har og hvilke begrensninger en har.

Solsvik var enig i at eiendomsstrategien er god.

– Den er det, men det må ikke være tvil om at bakgrunnen for at vi står her er en beslutning vi mener er feil og på en veldig dårlig begrunnelse. Det er utgangspunktet. For å få utvikling må vi da ha god dialog med staten og de bedriftene som ønsker å satse, fortalte.

Statsbudsjettet

– Hva forventer du på statsbudsjettet til Andøy i høst?, spurte debattleder.

– Jeg forventer det blir levert slik at vi blir i stand til å gjennomføre det som står i denne eiendomsstrategien.

På spørsmål om hva slags julegave konkret sett Solsvik kunne tenke seg, sa han:

– At statsråden sier han gjør om på vedtaket, til applaus og latter fra salen.

Da han ble bedt om å være konkret bortsett fra dette sa han:

– Utvikling i Andøy og videreutviklingen av Andøya Space Center, sa han.

Bakke-Jensen ville ikke være julenisse.

– Det vil jeg ikke. Vi er tidlig inne i en omstillingsprosess. For å komme oss gjennom kan vi ikke feire jul og snakke om julenisser. Da er det kun hardt arbeid som gjelder.

Odd Roger Enoksen ba så om en julegave:

– Om jeg skal be om en julegave, ville jeg bedt om å få et vedlikeholdssenter på P8 til Andøya. Da kunne vi fått videreført kompetansen på Andøya og videreutviklet det også til privat sektor.

– Er dette mulig?, spurte Nilsen:

– Ja, det er det. Dere driver nybrottsarbeid. Det dere skal gjøre her krever at det må lages nye regler, det er et kjempearbeid som skal gjøres. Vi leverer på finans, men vi må levere på vilje. Da må det brettes opp ermer, så må dere komme til oss så skal vi gjøre det vi kan.

Applaus til Solsvik

Selv om Solsvik mener han skal se fremover, men var klar på en ting.

– Dere legger ned norges beste og mest operative flystasjon og åpner opp igjen tidligere nedlagte flystasjoner på Rygge og Evenes. Da kan du ikke forvente noe annet enn at vi reagerer. Vi i Andøy er fremtidsoptimister og vi skal brette opp ermene, det trenger du ikke være redd for, sa han og la til:

– Men du må vite, som finnmarking Frank, at du kan ikke forklare oss noe som vi er så uenige i.

Så var podie-debatten over.

Spørsmål fra salen

Schau Pedersen var førstemann.

– Jeg forstår ikke hvordan man skal få plass til alt på Evenes. Jeg har vært på Evenes i alle store militærøvelser frem til Evenes ble lagt ned, for den var for dårlig. Dårlig plass, topografi.Den ble lagt ned i 1993. Nå står den opp av aska og nå er den med ett den beste. Hvordan kan Forsvaret nå si at dette er en fantastisk flystasjon?  Hva er den virkelige årsaken? Jeg vil ikke høre økonomi og forsvarskraft - men et ærlig svar.

– Jeg har ingne illusjon med å tro jeg kan gi dere et svar dere blir fornøyd med, fortalte han før han gikk inn på at han har jobbet med luftfart i flere år og sa så:

– Jeg må stole på det som jeg blir fortalt. KVU-en sier ikke det du sier. Jeg registrerer at du ikke er enig, men vi kommer ikke til å bli enige. Så til de «dårlige operative» evnene på Evenes. Evenes står ikke operativt tilbake for Andøya Flystasjon. De ressursene vi har lagt i KVU og eksterne kvalitetssikringa viser at vi var opptatt av å ta det rette valget. KVU og ekstern kvalitetssikring viste at vedtaket var rett, sa Bakke-Jensen.

På spørsmål om kompetanseflukten ble større enn man håpet på, svarte Bakke-Jensen:

– Ja, det ble den. Jeg tar på høyeste alvor de historiene jeg fikk høre fra ledelsen og de ansatte på Andøya Flystasjon i dag.

Toine Sannes fra MDG spurte så:

–Vi har vist en bekymring og interesse for de miljømessige konsekvensene ved en Evenes-utbygging. Du er vel klar over at Evenes er en av de mest forurensa flyplassene vi har i landet. Avinor i brev til miljødirektoratet sier de ikke kan holde fristene for opprydding av brannskumgift. Mitt spørsmål er kan vi være trygge på at det ikke faller noen miljømessige lik ut av skapet fremover?

– Det kan jeg ikke. Jeg kjenner ikke til det brevet. Det er gjort vurderinger på Evenes. Det har jo vært diskutert og behandlet i KVU med tanke på avisning, men det er ikke, såvidt meg bekjent ikke dukket opp noe nytt.

Hilde Flobergseter var neste ut.

– Jeg ser ikke noen vits å stille deg noen spørsmål. For jeg får ikke noe svar. Vi fortsetter kampen. For metodene dere i Regjeringen har brukt er forkastelig. Vi vil snu de steinene vi kan. Vi tror dere har gjemt noe under de steinene dere mener dere har snudd. Vi fortsetter å lete og vi gir oss ikke.

Yngve Laukslett kom med tre korte spørsmål:
– Kan du avkrefte eller bekrefte at det foreligger noen andre planer som gir økt kapasitet for overvåkningsfly?

– Det er ikke kommet noe opp til politisk behandling. Hva som planlegges i Forsvaret, vet jeg ikke. Planene som vi nå legger gjør vi sammen med NATO. Forsvaret ser på forsterkningsbaser og andre typer baser, så de kan ha planer men det er ingen planer som er oppe til behandling i Stortinget.

– Jeg registrerer at du og Hårek Evenes er uenige om hva som foregår på Andøya med amerikanske fly. Er det en øvelse, eller operativ virksomhet?

– Høyres syn er mitt syn i saken, sa Bakke-Jensen.

Et siste spørsmål fra salen var om Bakke-Jensen og Regjeringen ville snu om det ble store overskridelser ved utbyggingen på Evenes.

– Jeg har tiltro til de prosessene vi har gjort.

– Hva om det blir en overskridelse på 40 prosent?, spurte Nilsen.

– Dere får meg ikke ut på det. Det blir et håpløst spørsmål.

Med det så var debatten avsluttet. Hele debatten ser du i opptak i videovinduet over.