Inviterer til romfartsleir for ungdom

Realfaginteressert ungdom fra hele verden møtes fredag på Andøya Space Center.

  Foto: NAROM

Andøy

Da arrangeres årets European Space Camp med deltakere fra hele ni nasjoner. De mest langveisfarende kommer fra New Zealand, men også Russland er representert, står det å lese i en pressemelding.


Arrangerer romfartsleir for lærere

Deltakerne får skyte opp sin egen rakett.

 

Deltakerne vil få forelesninger i romrelaterte emner fra framtredende romeksperter, samt delta i gruppearbeid hvor kunnskapene settes ut i praksis. Slik får deltakerne ta aktivt i bruk unike nasjonale ressurser som finnes på Andøya Space Center.

På slutten av det ukelange oppholdet, har European Space Camp sitt absolutte klimaks – oppskyting av rakett som har med instrumenter deltakerne har satt sammen og klargjort.


Erik Tandberg leder romfartsleir for eldre

Romfartsnestoren Erik Tandberg skal lede en romfartsleir for seniorer på Andøya Rakettskytefelt.

 

Under leiren legges det vekt på et høyt faglig nivå, samtidig som blant annet hvalsafari og midnattsbading også gjør Space Camp til et svært sosialt arrangement.

European Space Camp arrangeres av TeamEuropean Space Camp og NAROM. Andre viktige samarbeidspartnere er Norsk Romsenter og European Space Agency. Den offisielle åpningen av leiren sørger lederen av Stortingets utdannings- og forskningskomite, Roy Steffensen.


Romfartsleir for seniorer

Nå kan også seniorer delta på Space Camp på Andøya Rakettskytefelt.