Næringsforeningen hiver seg inn i veidebatten:

Lite lurt å vente til 2030

Birger Elverum i advarer mot å godta å vente 10 år på utbedring av fv. 82. – Andøy kommer helt i bakevja som omstillingskommune uten skikkelig infrastruktur, påpeker han.

Daglig leder Birger Elverum mener politikerne må stå på for å få utbedret fv. 82 med en gang, i stedet for å vente i over 10 år. – Man må huske på at mye av verdiskapningen skjer i nabokommunene til Sortland, sier han. foto: mette-Helene berger Amundsen 

Andøy

Daglig leder Birger Elverum i Andøy næringsforening har fulgt nøye med i Andøypostens artikkelserie der det kommer fram at de siste fire delstrekningene i utbedringen av fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn ikke er prioritert i «Regional transportplan» fram til 2029. I den perioden skal Hålogalandsveien mellom Harstad og Sortland gjøres ferdig.