Formannskapet vil vite hvorfor ikke Andenes Havfiskeselskap utførte emisjon:

Anmoder A.H. Holding om redegjørelse etter aksjesalg

Formannskapet støtter Kate Eliassens (H) initiativ om en redegjørelse fra A.H. Holding. Bakgrunnen er hvorfor det ikke ble emisjon etter kommunens salg av tråleraksjer i 2010.

REDEGJØRELSE: Kate Eliassen (H) fikk støtte av formannskapet til å innkalle A. H. Holding til redegjørelse om hvorfor det ikke ble emisjon.   Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Kate Eliassen (H) påpekte i formannskapet at aksjeutvidelse var grunnen til at Andøy kommune solgte sin aksjepost til Andenes Havfiskeselskap.

   - Jeg vil ha en redegjørelse på hvorfor ikke denne emisjonen ble utført, siden det var det som var årsaken til at Andøy kommune ikke kunne være med videre som aksjeeier. Jeg vil ha denne informasjonen, slik at vi kan utkvittere denne saken en gang for alle, påpekte hun.

Ordfører Jonni Solsvik mente at det er uproblematisk å pålegge rådmannenå få A.H. Holding til å komme i formannskapet og redegjøre for hvorfor saken endte slik den gjorde.

John Helmersen (AL) synes det var greit at historien blir vesentlig redegjort for, men han mente at det burde foregå i kommunestyret.

    - På den måten kan alle som har spørsmål komme til, sa han.

Solsvik mente at det var naturlig å begynne i formannskapet, for så å bestemme hva man skulle gjøre videre.

Robert Svendsen (MDG) påpekte at dette kun er noe man ber om for historiebøkene.

    - Det har ingen praktisk betydning utover det. Aksjene er solgt. Hva skal man egentlig med en slik redegjørelse? For meg er dette ren avismakt, sa Svendsen. Likevel sluttet han seg til et enstemmig formannskap som påla rådmannen å anmode A.H. Holding om å stille i neste formannskapsmøte.

Bakgrunnen for utspillet til Eliassen er en artikkelserie på Vol og i Andøyposten i sommer i etterkant av A.H. Holdings regnskap for 2017. Her kom det frem at trålerrederiet Andenes Havfiskeselskap ble solgt til Prestfjord for over 800 millioner kroner. Videre kom det fram at det aldri ble noen emisjon på 70 millioner kroner, slik selskapet informerte Andøy kommune om. Eliassen var en del av 17 i den borgerlige flertallskonstellasjonen som stemte for å selge kommunens aksjepost på 34 prosent for 7,1 millioner kroner. Utspillet i mandagens formannskapsmøte hadde opprinnelse i en ringerunde fra Andøyposten for en måned siden. Her ble hun og en rekke andre politikere spurt om de angret på avgjørelsen om aksjesalget, tatt i betraktning at det ikke ble noen emisjon.

    - Jeg ble veldig overrasket over å lese på Vol at det likevel ikke ble noen emisjon. Når saken får en slik dimensjon som belyses på Vol, kan jeg ikke sitte rolig i stolen og se på det, sa Eliassen til Andøyposten 14. august.