Forsvaret avviser at Orion-flyene sto på bakken i 14 dager

Forsvaret avviser at Luftforsvarets Orion-fly ikke har gjennomført tokt på to uker på grunn av personellmangel og overgangen til nye fly.
Andøy

Det er kilder i Forsvaret som opplyser til AldriMer.no at overvåkingsflyene ikke har hatt operative tokt på to uker. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ønsket opprinnelig ikke å kommentere opplysningene, men valgte tirsdag å understreke at det er blitt gjennomført flere tokt i denne perioden.

– FOH vil ikke kommentere aktiviteten ytterligere, men Forsvaret erkjenner at det er en krevende situasjon på Andøya både når det gjelder tilgjengelighet på materiell og personell, og at Luftforsvaret prøver å løse denne på best mulig måte med tilgjengelige ressurser, opplyser pressetalsmann, major Brynjar Stordal ved FOH til NTB.

Orion-flyene opererer ut fra Andøya flystasjon og patruljerer nordområdene. Dataene som innhentes av de sofistikerte flyene, bearbeides av E-tjenesten før resultatene går videre til militære og sivile beslutningstakere i Norge og NATO.

Aldrimer pekte på at det er uheldig om de norske overvåkingsflyene står på bakken samtidig som den russiske nordflåten øker sin aktivitet for å kunne følge med på NATOs storøvelse Trident Juncture 2018.

Også Storbritannia og USA har hatt hyppige overvåkingsflygninger i nordområdene den siste tiden.