Samskap og Andøy kommune inviterte til lunsj:

– Vi er ikke pasienter som behøver statlig intravenøs overføring

Samskap, omstillingsorganisasjon i Andøy kommune, inviterte næringslivet til lunsj på Andenes. Ordfører Jonni Solsvik innledet med å kritisere nedsnakking av Andøys fremtid på Facebook, som han mener går på bekostning av optimisme.

Leder for Samskap og næringssjef i Andøy kommune Brita Erlandsen.  Foto: Tord Viken

Andøy

Mange tok turen da Samskap sammen med teknisk etat inviterte næringslivet i Andøy til lunsj. Meningen er at lunsjen skal bli et månedlig treffpunkt mellom offentlige og private aktører i kommunen.

– Definisjonsmakten

Samskap har ansvar for Andøy kommunes omstillingsprogram i forbindelse med nedleggelsen av Andøy flystasjon.

Ordfører Jonni Solsvik  innledet møtet med å etterlyse større fokus på muligheter fremfor det negative, som han oppfattet har blitt toneangivende på sosiale medier som Facebook.

–  Hvem skal ha definisjonsmakten, skal vi legge fremtidsstrategier på bakgrunn av det som fremkommer i kommentarfeltene på Facebook, spurte Solsvik de fremmøtte.  Og konkluderte selv med at man da ikke gjør jobben om å skape fremtidsmuligheter i Andøy.

Ordfører Jonni Solsvik.  Foto: Tord Viken

 

– Vi er ikke pasienter som behøver statlige intravenøse overføringer, uttalte han  med ettertrykk, og ønsket fokus på muligheter og næringer i vekst. Romteknologi og virksomhet tilknyttet Andøya Space Center ble trukket spesielt frem som gode forbilder.  

Et negativt bilde skapt utad

Han fikk bifall av Arne Hjalmar Hansen, lederen for NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) som er en del av ASCs virksomhet i Oksebåsen.

– Jeg er skremt av hvilket negativt bilde av Andøya som er skapt utad, som jeg møter på mange av mine jobbreiser, uttalte han.

Videre etterlyste han evaluering av Samskaps omstillingsarbeide.

Framsnakking

– Er Samskaps virksomhet per i dag skrudd rett i hop, spurte han Samskaps leder, næringssjef Brita Erlandsen, direkte.

– Vi kommer til å ha en intern evaluering av arbeidet så langt 22. oktober i år, i tillegg foretas en rapportering av vårt arbeide i samforstand med Innovasjon Norge, repliserte Brita Erlandsen.   

Hun understreket ellers som andre på lunsjmøtet viktigheten av at man nå så fremover forbi nedleggelsen av Andøya flystasjon og framsnakket Andøy kommune i størst mulig grad.