Fylkestinget vedtok nu

Andenes- og Risøyhamn tannklinikk blir samlokalisert

Onsdag ble ny tannhelestruktur vedtatt i fylkestinget. En konsekvens av dette lokalt, er at Andenes- og Risøyhamn tannklinikk blir samlokalisert.

  Foto: Frank May/NTB scanpix

Andøy

Bedre tannhelse og mer forebygging skal prege framtidas tannhelsetjeneste i Nordland, heter det i ei pressemedling fra Nordland fylkeskommune.

Ny tannhelsestruktur i Nordland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget onsdag.

Vedtaket fører til at Andenes tannklinikk blir samlokalisert med Risøyhamn tannklinikk. Tannklinikkene på Myre, Sortland, Straume, Lødingen og Hadsel blir videreført som før. Seks andre klinikker i Nordland blir også samlokalisert.


Risøyhamn Vel ber fylkesråden putte nedleggingsforslaget av Risøyhamn tannklinikk i en skuff:

– Skal skoleelever skysses 10 mil for tannbehandling?

Mandag skal fylkestinget behandle fylkesråd Aase Refsnes innstilling om å samlokalisere Risøyhamn tannklinikk med Andenes tannklinikk. Det innebærer at klinikken i Risøyhamn legges ned, men at tannlegen flyttes til Andenes. I uttalelsen under skriver Risøyhamn Vel hvorfor de synes det er ulogisk å legge ned en så velfungerendde klinikk.

 

– Forebygge

– Det er viktig for meg at vi arbeider på en slik måte at barna ikke får hull i tennene. Da må vi endre fokuset fra å reparere til å forebygge, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Flere av de offentlige tannklinikkene står i dag tomme gjennom store deler av året. Refsnes mener at man i stedet bør frigjøre ressurser slik at tannpleiere systematisk kan jobbe med forebyggende arbeid på helsestasjoner, i barnehager, skoler, hjemmesykepleie og institusjoner.

– Andre fylkeskommuner har hatt gode resultater med å flytte det forebyggende arbeidet ut av klinikkene og inn på andre arenaer. Dette gir også tannhelsetjenesten en større mulighet til å i større grad følge opp barna som har størst risiko for å få hull. Dette er det aller viktigste Nordland fylkeskommune kan gjøre for å utlikne sosiale ulikheter innen tannhelsen i fylket, underbygger Refsnes.


Så mye koster det å gå til de ulike tannlegene i Vesterålen

Når tiden for å dra til tannlegen er kommet, tenker nok mange på hva sluttsummen vil bli. Å få sjekket tennene er nødvendig, men kan i mange tilfeller bli litt dyrt. Undersøker man derimot priser i forkant, er det penger å spare også her.

 

Jobbe sammen i tannhelsetjenesten

En av endringene er å samle kompetansen i sterkere fagmiljøer.

– Det er et helt tydelige råd fra fagmiljøene og fagforeningene. Vi forstår at tannleger ikke ønsker å jobbe alene. Å jobbe sammen i fagmiljøer, vil bidra til at tannhelsetjenesten jobber enda mer målrettet for å bedre tannhelsen i Nordland, underbygger fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).


Flere ledige stillinger ved offentlige tannlegekontor i Vesterålen:

Tannhelsesjef: Avviser at forsinkelser i ansettelser har med strukturendringer i tannhelsetilbudet å gjøre

Tannhelsesjef i Nordland, Hanne Giæver, avviser forsinkelser i ansettelser er forankret i foreslåtte strukturendringer.

 

Enig om ny struktur

Nordland fylkesting vedtok forslaget der man er enig om at tannhelsetjenesten skal samle kompetansen i større enheter, og jobbe målrettet for å gi innbyggerne i Nordland et bedre utgangspunkt for å få bedre tannhelse. Fylkesråden påpeker at det ikke er nærheten til tannlegekontoret som utgjør bedre tannhelse.

– Mer enn 97 prosent av alle pasientene har mindre enn én time reisevei til tannlegen. Med geografien som preger Nordland, mener jeg dette er rimelig bra. Vi vil ha flest tannklinikker blant alle landets fylker, og det skal vi fortsette å ha, understreker Refsnes.


– Vil ha svært negative følger for befolkning og næringsliv

Hans Benjaminsen i Andøy Høyre mener de negative konsekvensene av å legge ned tannklinikken i Risøyhamn vil være store. I kommunestyret fikk han betryggende svar.

 

Stram økonomi

På bakgrunn av kutt i økonomiske bevilgninger må Nordland fylkeskommune spare 284 millioner kroner. Tannhelsetjenesten må derfor også bruke midlene bedre. Likevel mener Refsnes at den viktigste argumentasjonen for denne omleggingen er målet om å bedre tannhelsen til nordlendingene.

– Med strammere økonomi, må vi sørge for å skape best mulig tannhelse for hver krone vi bruker. Blant annet vil vi med å satse mye sterkere på forebygging, være med å jevne ut sosiale forskjeller, som vi vet preger tannhelsen i befolkningen. Det er det fylkestinget nå har pekt ut retningen til, avslutter fylkesråd Refsnes.


– Vi vil be om at nedleggingsforslaget snarest mulig legges i en skuff

– Skal vi ha en ny tannhelsepolitikk må det være at tannhelsetjenesten kommer inn under regelverket for vanlig helsetjeneste, skriver Marit Artntsen i dette leserinnlegget.