Andfjord Salmon solgte aksjer til ti millioner

Nylig gjennomførte selskapet Andfjord Salmon en aksjeemisjon. Målet var å få inn ti millioner. Ifølge Andfjord Salmon-sjef Helge Krøgenes er det en del av planene for utbygginga på Kvalnes.

Helge Krøgenes er nå sjef i Andfjord Salmon.  Foto: Vidar Eliassen

Andøy

Nylig gjennomførte Andfjord Salmon en aksjekapitalutvidelse, den nye aksjekapitalen er på 199.143 kroner. Dette var en helt udramatisk hendelse, ifølge sjef Helge Krøgenes i Andfjord Salmon.

Aksjeemisjon betyr at man utvider antall aksjer i selskapet, for å få ferske penger og aksjonærer inn. I praksis kan det sammenlignes med en inflasjon: ved å øke antallet aksjer, blir hver enkelt aksje mindre verdt. Dersom de eksisterende aksjonærene ikke kjøper flere aksjer, synker også deres eierandel i selskapet.

– Vi gjennomførte en emisjon på ti millioner i sommer, og økt aksjekapital er en del av den prosessen, egentlig. For en stor del var den for eksisterende aksjonærer. Det skyldes behov for kapital i forbindelse med forberedelse med bygginga ute på Andøya, sier han.


Fabrikken-sjefen har fått seg ny jobb

Fabrikken Næringshage må ut å lete etter ny sjef.

 

– Emisjonen er dermed ikke noe tegn på at dere sliter økonomisk og trenger mer penger?

– Langt ifra. Den var henhold til budsjettet, og har vært planlagt hele tida. Utviklinga på Kvalnes går etter planen. Vi er i full forberedelse når det gjelder bygging på Andøya. Asplan Viak, Sintef, Norconsult og Åkerblå er involvert.

Krøgenes påpeker at prosjektet er stort, og at de ti millionene man har fått inn gjennom emisjonen sånn sett ikke er store summen.

– Det skal investeres 700 millioner. Anlegget vil være for 10.000 tonn matfisk, sier han.


Andfjord Salmon klar med teststasjon for vanngjennomstrømming fra Andfjorden:

Åpner kranene på Kvalnes

Andfjord Salmon starter nå testingen av en revolusjonerende ny gjennomstrømmingsteknikk som skal ta Andfjordvannet rett inn i lakseoppdrettsbassengene på Kvalnes.

 

Krøgenes begynte i jobben i høst. Det planlagte oppdrettsanlegget på Kvalnes er selskapets hovedfokus.

– Det er et spennende prosjekt. Vi får oppmerksomhet fra mange steder med tanke på anlegget. Det vil håndtere mange av utfordringene bransjen har i dag. Som lus, og mangel på stabil vekst gjennom året, sier han.


Landbasert oppdrett i Andøy

– Håper å ha laks i tankene i 2019

– Dersom alt går etter planen, håper vi å ha laks i anlegget i 2019, sier Roy Pettersen i Andfjord AS.