Andøy-elever markerte støtte til palestinsk ungdom:

– Barn og ungdom i Palestina har ikke en sjanse

Elever fra Andenes ungdomsskole markerte en tidlig start på kommende Operasjon dagsverk som skal gå til inntekt til palestinsk barn og ungdom som er rammet av konflikten mellom israelere og palestinere. 

Fra venstre: Villma Vendela Borgen, Jørgen Johan Nordmo, Oda Rubine Wiik, Leander Bråten.  Foto: Tord Viken

Andøy

Ungdommene på Andenes har satt opp stand hvor de tilbyr gratis vafler og kaffe til forbipasserende. Dette som en forhåndsmarkering av Operasjon Dagsverk (OD) 1. November som skal gå til å hjelpe krigsskadde og traumatiserte palestinske  barn og ungdom på Vestbredden.  

En viktig aksjon

De sitter alle i elevrådet, denne uken har de internasjonal uke, hvor de blant annet skal fokusere på sosiale forskjeller mellom nord og sør, øst og vest, innad i ulike land. Aksjonen til OD i år har mottoet Frihet til å leve.

– De palestinske ungdommene har ikke sjanse til et normalt liv under  de forholdene de lever under nå, sier  Leander Bråten. 700 barn og ungdom fengsles årlig i Israel, det sier seg selv at de lider under dette og at dette får store konsekvenser for deres fremtidsutsikter, fortsetter han og får engasjert bifall av de andre.

De ser på dette som en viktig aksjon og ville derfor være tidlig ute med å vise sitt engasjement.

– Man kan ikke løse alt på en gang

På aksjonens hjemmeside kan man lese følgende:

«Mange hundre palestinske barn og ungdommer blir hvert år arrestert og satt i militærfengsler. Dette kan være en vond og vanskelig opplevelse. Flere forteller at de blir utsatt for vold, at de blir nektet søvn, advokat, tolk og en rettferdig rettssak. Og at de blir isolert fra familien og vennene sine. Mange som har blitt fengslet sliter med å bearbeide opplevelsene i lang tid etterpå. Men ikke bare ungdom som har vært i fengsel har opplevd vanskelige ting. Palestinsk ungdom har levd hele livet i en voldelig konflikt, og er vitner til grov vold og maktmisbruk ofte. Det setter dype spor.» (kilde: Frihet til å leve – https://frihettilaleve.od.no/)

– Det er fint å kunne komme seg bort fra skrivepulten og ut der det skjer, sier den engasjerte gjengen på Andenes, mens de deler ut nystekte vafler til nysgjerrige som går forbi.

– Tror dere at slike aksjoner som Operasjon Dagsverk nytter?

De ser først litt på hverandre, før de svarer alvorlig:

–Ja, så lenge man tar en dag av gangen og ikke tror man kan løse alt på en gang, men litt og litt, så tror vi det nytter.