Største øvelse siden den kalde krigen:

Trident Juncture har startet

Den største øvelsen å norsk jord siden den kalde krigen ble innledet i dag med over 50.000 deltagere. På Andøya flystasjon er det full aktivitet selv om øvelsens hovedområde ligger sør for Trondheim.

333 skvadronen er luftforsvarets operatør av P-3 Orion overvåkningsfly. Her kommer ett av dem inn mot Andenes.   Foto: Tord Viken

Andøy

Etter deployering av NATO-alliertes materiell og styrker på norsk jord, startet i dag feltøvelsen kalt Trident Juncture.

Øvelsens hovedformål er felles operasjoner med allierte styrker på norsk jord. Dette med henblikk på artikkel 5 i Atlanterhavspakten, som innebærer allierte bistand fra andre NATO land ved angrep. I tillegg inngår områder i Sverige og Finland som ikke er NATO-land i øvelsen.

Selve feltøvelsen varer fra 25. oktober til 7. november. Ifølge Forsvaret er det vesentlig for øvelsen for Norge som vertsnasjon, å trene på og ta imot allierte forsterkninger og teste ut det norske totalforsvarskonseptet for slik å kunne videreutvikle dette. 


Tall og fakta om øvelsen

Rundt 50 000 deltakere:

landstyrker: 20 000, sjøstyrker: 24 000 (omfatter også U.S. Marines), luftstyrker: 3500, logistikkspesialister: 1000, samt 1300 deltakere fra NATOs kommandoer

• 250 luftfartøyer

• 65 sjøfartøyer

• Over 10 000 landkjøretøyer

• Deltakere fra 31 land (NATOs 29 medlemsland, Sverige og Finland)

(Kilde: Forsvaret.no)

 

Strekker seg mot Nord

Selv om de landbasert styrkene i hovedsak øver i områdene sør for Trondheim, vil operasjonsområdet for luftbårne og maritime styrker strekke seg mot nord.

 

Bodø flystasjon og havområdet utenfor har hatt besøk av allierte flystyrker. Med hangarskipsgruppen USS Harry S. Truman i spissen, har de allerede simulert bombeangrep mot mål i Troms, som en del av opptakten til øvelsen.

Viktig å drive samtrening


På Andøya flystasjon er det full aktivitet. Flystyrker fra fire allierte NATO-land har nå base her under øvelsen.

Orion 333-skvadron er også med i NATO-øvelsen.  Foto: Tord Viken

 

– Vi deltar med personell og fly fra 133 luftving. Øvelsen er svært viktig for oss for å drive samtrening med andre NATO styrker og øve på alliert støtte. Andøya flystasjon er vertsbase-support for MPA (Maritime Patrol Aircraft) fra USA, Frankrike, Tyskland og Canada. Med over 300 besøkende ved flystasjonen, krever det en del koordinering fra 133 luftving for å bidra til å støtte våre allierte NATO-styrker. Vi setter stor pris på å få være vertsbase for en NATO øvelse i denne størrelsesorden, uttaler major Wanja Bordewich ved 133 luftving til VOL.