Styrker samarbeidet med lokale bedrifter

En ny undersøkelse viser hvordan kommunen kan bli en bedre lagspiller for næringslivet.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen.   Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Andøy kommune har tatt initiativ til å få undersøkt hvor næringsvennlig kommunen er.

Resultatene legges frem på kommunestyremøtet i dag.

Som en del av omstillingsarbeidet, er kommunen i gang med å forbedre samarbeidet med det lokale næringslivet. Det er kommunen selv som har tatt initiativ til undersøkelsen som viser hvilke områder bedrifter, kommuneansatte og politikere er fornøyde med, og hvilke områder som kan forbedres.

– Vi er opptatt av å være en god samarbeidspartner for lokale bedrifter. Svarene vi har fått er verdifulle fordi de viser hva vi bør satse på for å forbedre samarbeidet, sier rådmann Kirsten Pedersen i ei pressemelding.

Synliggjør satsningsområder

Undersøkelsen viser blant annet at tilgang på attraktive boligtomter, forbedring av helsetilbud og infrastruktur er viktig for næringslivet. Det er også behov for økt samhandling med lokale bedrifter og forbedret informasjon på kommunens nettsider.

– Andøy skal være en attraktiv kommune å etablere seg i. Arbeid med lokalisering og tilrettelegging av nye næringsarealer og boligtomter vil derfor prioriteres. Vi skal oppgradere nettsidene, og ønsker at det skal bli mulig å levere søknader digitalt, sier rådmannen.

Når det gjelder næringsutvikling og bistand fra landbruk, kommunekasserer og publikumssenter er næringslivet gjennomgående fornøyde. Områder kommunen bør satse på for å bli mer næringsvennlig er behandling av regulerings- og byggesaker, og utvikling av næringsareal.

– For å styrke kapasiteten har vi derfor ansatt en arealplanlegger i en 3-årig prosjektstilling. Som et strakstiltak ønsker vi også å styrke kapasiteten på kart- og oppmålingssiden. Flere tiltak blir avklart på nyåret, sier teknisk sjef Arne Chr. Blix.

Skal bli stadig mer næringsvennlig

Kartlegging av status er første fase i prosjektet, mens kommunen i neste fase skal finne frem til løsningene.

– Hovedmålet med omstillingsarbeidet er å bidra til 350 arbeidsplasser, og da må vi være en god tilrettelegger for næringsaktivitet. Denne undersøkelsen viser områder som bør prioriteres fremover, sier Pedersen.