Bussen fulgte ikke med da hovedinngangen ble flyttet:

Forsøker å finne buss-løsning for Nordlandssykehuset i Bodø

Etter at Nordlandssykehuset i Bodø flyttet hovedinngangen, er det nå sju minutter å gå fra inngangen til nærmeste buss-stopp. Det kan være utfordrende for noen av pasientene som bruker buss.

BUSSKRØLL Etter nybygg og restaurering ved Nordlandssykehuset i Bodø, ble hovedinngangen flyttet på sørsiden av bygget. Hit går det ikke buss. Nærmeste buss-stopp ligger cirka sju minutter til fots unna hovedinngangen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Aps Einar Åbergsjord tok opp saken i kommunestyret i Andøy 24. september i år. Med bakgrunn i det, sendte ordfører Jonni Solsvik brev til Nordlandssykehuset om saken 12. oktober.

– Jeg viser til at hovedinngangen ved Nordlandssykehuset i Bodø er flyttet etter restaurering. Busstoppet er imidlertid ikke flyttet, noe som medfører at pasientene får lengre vei fra busstoppet til hovedinngangen. Dette kan være utfordrende for noen av pasientene, spesielt nå når det går mot vinter, skriver Solsvik i brevet, og ber Nordlandssykehuset ta initiativ til at busstoppet snarest mulig flyttes i tilknytning til sykehusets nye hovedinngang.

BUSS-STOPP Her stopper bussen når du skal til Nordlandssykhuset i Bodø. Den gamle høyblokka ved sykehusetkan skimtes i bakgrunnen. Det jobbes for å flytte buss-stoppet nærmere den nye hovedinngangen.  Foto: Jørn Aune

 

Etter at saken ble tatt opp i kommunestyret, gjorde undertegnede en liten undersøkelse etter et besøk ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Det tar cirka sju minutter å gå fra hovedinngangen til nærmeste buss-stopp. Det er mulig å gå gjennom sykehuset og ut den gamle hovedinngangen. Det vil korte ned gangtiden noe, men det er ikke meningen at pasienter skal bruke denne inngangen.

– Ser på løsninger

VOL har etterlyst svar på Solsvik henvendelse. Drifts-og eiendomssjef Bernt Toldnes svarer følgende:

– Nordlandssykehuset har senest 31. oktober i år hatt møter med Nordland fylkeskommune og Bodø kommune for å se på endringer i tilgang til hovedinngangen med buss. Flere forskjellige løsninger vurderes, og fra vår side vurderer vi nå om vi skal åpne en egen inngang på nordsida, den siden hvor den gamle hovedinngangen lå, for besøkende som kommer med buss til Kongens gate. Nordland fylkeskommune og Bodø kommune på sin side vurderer hva de kan gjøre. Alle parter er interessert i å legge adkomstforholdene best mulig til rette, skriver Toldnes.