– Jeg er en sokneprest for alle

Fungerende sokneprest i Andøy, Lloyd Tryland, forsikrer at han prioriterer alle sine tre menigheter like høyt.

frivillig: Fungerende sokneprest Lloyd Tryland håper på mest mulig aktivitet rundt omkring i sine tre menigheter i Andøy. Han håper på frivillig innsats, og bidrar gjerne på sin egen fritid. foto: mette-helene berger amundsen 

Det er begrenset hva jeg kan få gjort i arbeidstiden. Men jeg har jo mulighet til å gjøre noe på fritiden også. Da kan jeg gjerne bidra som frivillig.

Andøy

Den norske kirke (DNK) i Andøy er i endring. For første gang er det ansatt en sokneprest for hele Andøy.