Enstemmig fylkesting stemte for pilotutdanning på Andøya flystasjon

Sist uke besøkte Pilot Flight Academy fylkestinget og fortalte om planer om pilotutdanning på Andøya flystasjon. I dag vedtok fylkestinget enstemmig å støtte planene.

Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Arbeiderparti/gruppeleder i fylkestinget, er glad for vedtaket. Arkivfoto 

Andøy

Partigruppene i fylkestinget hadde sist søndag besøk fra Pilot Flight Academy, som presenterte spennende planer for etablering av pilotutdanning på Andøy. Arbeiderpartiets gruppe tok umiddelbart imot utfordringen, og fremmet en uttalelse i fylkestinget. Den fikk enstemmig tilslutning i dag.


Andøy kan få flyskole med 300-400 studenter

Andøy kan få en flyskole med 300–400 studenter og 60–80 lærere.

 

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Vedtaket i fylkestinget i dag gjør at fylkestinget i Nordland legger press på regjeringen for at det skal legges til rette for dette.


Denne uttalelsen ble enstemmig vedtatt

Nordland fylkesting viser til Pilot Flight Academys (PFA) planer for etablering av pilotutdanning på Andøya. Bakgrunnen for PFAs interesse er først og fremst Andøyas åpenbare fortrinn, med infrastruktur og luftrom som ligger til rette for slik utdanning. Samtidig viser Nordland fylkesting til den økte etterspørselen etter piloter, hvor dagens utdanningskapasitet dekker under halvparten av behovet i Europa.


PFA er i dag en av Europas største flyskoler med avdelinger på Torp i Sandefjord og på Notodden flyplass. Skolen har 250 studenter og mer enn 70 ansatte, og er i stadig vekst. Den toårige pilotutdanningen ved skolen fører frem til alle sertifikater som trengs for å kunne søke jobb i de store flyselskapene rett etter endt utdanning.


Nordland fylkesting viser til at Andøya har fantastiske fortrinn til å kunne ta en posisjon innen internasjonal pilotutdanning. Andøya har ledig flyplasskapasitet, ledig luftrom og nærhet til mange andre flyplasser for skoleflyging. Videre vil en flyskole kreve minimalt med grunninvesteringer, da mange av fasilitetene på flyplassen kan benyttes av skolen. Det finnes også mye luftfartspersonell både på Andøya og i regionen som vil kunne få arbeid ved skolen, og som kan bidra til en videreutvikling av utdanningen.


En etablering av flyskole på Andøya vil utgjøre et luftfartskompetansesenter sammen med Andøya Space Center, Widerøe og Forsvaret. Dette vil være viktige bidrag i en kraftfull omstillingspakke som Andøysamfunnet trenger, og fylkestinget er kjent med at Andøy kommune har prioritert økonomisk støtte til forprosjektet.


Nordland fylkesting viser til at en egnet form for studiefinansiering vil kunne bidra til en rask etablering av pilotutdanning på Andøya med 40-60 studenter på teoriundervisning i løpet av seks måneder og med 100 studenter innen ett år. Flygetrening vil kunne starte opp allerede i 2020 og skolen vil da være utvidet til anslagsvis 300 studenter og 70-90 ansatte på Andøya innen 2021. Nordland fylkesting ber derfor regjering og Storting ta et snarlig initiativ med sikte på å få til en egnet studiefinansiering for pilotstudenter fra EØS- området.–  Rask omstilling viktig

Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Arbeiderparti/gruppeleder i fylkestinget, er glad for vedtaket:

– Jeg hadde klare forvetninger til et positivt vedtak, men er selvsagt veldig glad for at vi fikk et enstemmig vedtak, sier han.

Han forteller at han og resten av partiet helt siden langtidsplanen ble vedtatt, har vært opptatt av å få til ei omstilling:
– Det kan ikke bli slik at en legger ned flystasjonen, flere hundre flytter fra Andøy, så må en begynne å jobbe for å få hundrevis tilbake. Det må skje raskt. Så da denne pilotskolen kom til oss med disse planene, mente vi det var så spennende at det var riktig å støtte dette.


Samskap presenterte halvårsrapport: Etterlyser innovasjon

Andøy kommune satte seg et hårete mål i 2017 for omstillingsprogrammet: 350 arbeidsplasser på 6 år. Resultatet så langt er 2 nye arbeidsplasser og 2 nye bedriftsetableringer.

 

Penger

Andøy kommune har bevilget penger til ei utredning om etableringen av skolen. Pilot Flight Academy jobber nå med å se på mulighetene på Andøy, men har skissert noen utfordringer.

– Pilot Flight Academy ser på hvordan en kan etablere en skole i Andøy. De har pekt på flere utfordringer, blant annet om studiefinansiering til skolen, sier han og sikter til uttalelsen som i dag ble vedtatt.

Studiefinansiering er en viktig del av den. I den står det :

«Nordland fylkesting viser til at en egnet form for studiefinansiering vil kunne bidra til en rask etablering av pilotutdanning på Andøya med 40-60 studenter på teoriundervisning i løpet av seks måneder og med 100 studenter innen ett år. Flygetrening vil kunne starte opp allerede i 2020 og skolen vil da være utvidet til anslagsvis 300 studenter og 70-90 ansatte på Andøya innen 2021. Nordland fylkesting ber derfor regjering og Storting ta et snarlig initiativ med sikte på å få til en egnet studiefinansiering for pilotstudenter fra EØS- området.».

Med andre ord ser man altså for seg en skole med opp mot 90 ansatte på Andøya.

– Det er noe vi må jobbe mot og nå sender vi et klart og tydelig signal til regjeringen, sier Skjæran.