Sjekket salg av alkohol og tobakk

Securitas fant ingen ting å sette fingeren på etter kontroller av alkohol- og tobakkssalg hos noen utsalgssteder i Andøy.

KONTROLL Securitas har kontrollert salg av tobakksvarer ved fire utsalgssteder i Andøy. Alle hadde alt i orden.  Foto: Helsedirektoratet

Andøy

Det er Andøy kommune som har ansvaret for å kontrollere salg av alkohol og tobakk i Andøy. Det er Securitas som utfører kontrollene på oppdrag fra kommunen.

Tobakk

Securitas kontrollerte tobakkssalg hos Narvesen, Rema 1000, Europris og Andenes servicesenter (Shell-stasjonen).

Man kontrollerer blant annet om reklameforbudet er overholdt, om det selges tobakk til personer under 18 år, og om tobakksvarer er plassert synlig i butikken.


Rema kan få Andøys første alkohol-prikk

Rema 1000 på Andenes kan som den første i Andøy få alkohol-prikk av formannskapet.

 

Tobakksskadelovens paragraf 24 lyder slik:

«Synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksutstyr, tobakksimitasjoner, tobakkssurrogater og automatkort som gir kunden adgang til å hente ut slike varer fra automat.»


Misforståelse førte til skjenkekontrollkrøll

Det var en misforståelse som gjorde at skjenkekontrollørene ikke fikk adgang til Satellitten bar ved Andøya flystasjon 2. desember i fjor. Det er konklusjonen til Helsedirektoratet.

 

Alle de fire utsalgsstedene hadde alt på stell og Securitas hadde ingen anmerkninger å komme.

Alkohol

Rema 1000, Nærbutikken på Bleik og Nordmela landhandleri ble alle kontrollert for alkoholsalg.

Også her var alt i orden, og Securitas hadde ingen anmerkninger.