Andværing ny konstituert direktør i Mesta

Arne Roald Larssen er ny konstituert direktør i entreprenørselskapet Mesta fra 1. januar.

Arne Roar Larssen tar over roret i Mesta sentralt fra 1. januar.  Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Andøy

Dagens direktør Knut Opseth går av ved nyttår. I en kommentar til fagbladet Bygg sier Opseth at dette skyldes uenigheter med styret.

– Jeg er veldig fornøyd med de tiltakene vi har igangsatt for å effektivisere driften av selskapet, og som vi allerede ser gode resultater av. Vi er midt i en omstillingsprosess som jeg har stor tro på, og som jeg gjerne skulle ledet videre. Styret og jeg er imidlertid uenige om veien videre, og vi har kommet til at det beste for Mesta er at selskapet får en ny leder. Jeg vil ønske alle gode kolleger lykke til med det viktige arbeidet som Mesta gjør landet rundt hver eneste dag, sier Kurt Opseth til magasinet.


 

Arne Roald Larssen er i dag regiondirektør for Mesta region nord. Han trer altså inn som konstituert leder for hele landet fra nyttår. Selskapet skal  umiddelbart formelt i gang med ny ansettelsesprosess for å finne en ny direktør.