Sp følger opp stortingsdebatten:

Nordlund spør om Orion-aktivitet

Senterpartiets Willfred Nordlund spør forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om det blir tatt ekstra grep for å sikre aktiviteten ved Andøya flystasjon.

SPØR Senterpartiets Wilfred Norlund spør forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om tiltak for å sikre aktiviteten ved Andøya flystasjon.  Foto: Geir Johnsen

Andøy

– Kilder sier at Orion flyr bare 10 prosent av det man skulle ha levert, sa Senterpartiets Liv Signe Navarsete i Stortinget i forrige uke.

Navarsete pekte også på at fly står på bakken på grunn av manglende vedlikehold. Men hun og forsvarsministeren var uenige om årsaken til det.

Navarsete mente årsaken er mangelen på personell, mens forsvarsministeren pekte på at Orionflyene er gamle.


Orion-diskusjon i Stortinget

– Flyr bare 10 prosent av det man skulle ha levert

– Kilder sier at Orion bare flyr 10 prosent av det man skulle ha levert, sa Senterpartiets Liv Signe Navarsete i Stortinget torsdag. – Man får en dupp i aktivitet når man bytter materiell, men jeg er ikke bekymret svarte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 

Bakke-Jensen pekte også på at Norge har andre kapasiteter til overvåking enn Orion-flyene og at han ikke var bekymret for situasjonen.

Fly fra 1969

Dagens Orion-fly er kjøpt inn i tre etapper. Fem Orion-fly ble levert i 1968 og 1969. Ytterligere to fly ble levert i 1980.

I 1989 kjøpte Norge fire nye Orion P3C-fly. To av de sju gamle flyene ble ombygget til P3N og var tiltenkt kystvaktoppdrag. De fem andre flyene ble solgt til Spania i 1989.


Nye overvåkingsfly til Evenes:

Nye overvåkingsfly skal bruke RAF-base i Skottland

Når de nye Boeing P-8A Poseidon overvåkingsfly stasjoneres på norsk jord fra 2022, skal de også dele fasiliteter ved den skotske RAF-basen Lossiemouth. Det er aktuelt når norske P-8A Poseidon overvåkingsfly opererer sammen med britiske P-8A under ubåtjakt i Atlanteren.

 

Siden 1989 er de seks norske Orion-flyene oppgradert flere ganger.

Skriftlig spørsmål

Nå følger Sps Willfred Nordlund opp saken med et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Nordlund begrunner spørsmålet med den seneste tids utvikling og statsrådens manglende svar på spørsmål og utfordringer i forrige ukes stortingsdebatt.


Navarsete vil ha klart svar fra Forsvarsministeren

Senterpartiets Liv Signe Navarsete, har sendt et skriftlig spørsmål til Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 

– Er statsråden beredt til å ta ytterligere grep for å forhindre personellflukt som gir manglende levering av tokt med maritime overvåkningsfly (Orion) ved 333 skvadronen på Andøya med dertil fare for mangelfull Norsk overvåkning og beredskap i nordområdene, spør Nordlund i et et skriftlig spørsmål til Bakke-Jensen.