Willfred Nordlund: – Tar statsråden nye grep for å hindre personellflukt fra Andøya?

Willfred Nordlund (Sp) stiller spørsmål til Forsvarsminister Willfred Nordlund.

Willfred Nordlund (Sp) har i et brev til Forsvarsministeren bedt om redegjørelse for når Stortinget vil bli informert om kostnadene Avinor må ta som følge av etablering av MPA og QRA på Evenes, samt om det ble gitt tillatelse fra Finansdepartementet til å fravike utredningsinstruksen.  Foto: Senterpartiet

Andøy

Senterpartiets Willfred Nordlund har stilt mange spørsmål til Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Han er på nytt ute med et spørsmål:

– Er statsråden beredt til å ta ytterligere grep for å forhindre personellflukt som gir manglende levering av tokt med maritime overvåkningsfly (Orion) ved 333 skvadronen på Andøya med dertil fare for mangelfull Norsk overvåkning og beredskap i nordområdene?, spørs han.

Foreløpig har ikke Bakke-Jensen svart.