Vesterålen Regionråd med uttalelse om Pilot Flight Academy:

– Må få til midlertidig studiefinansiering for å sikre pilotskole raskt

Vesterålen Regionråd er klar i talen. De mener studielånsordningen må justeres for å realisere pilotutdanning i Andøy.

Veipakke: Regionrådsleder Siv Aasvik (Ap) mener alle fylkesveistrekninger det er behov for å gjøre noe med i Vesterålen bør belyses i veipakke Vesterålen. – Det blir vår kartlegging for å synliggjøre behov i regionen, sier Aasvik. Foto: Knut Ivar Aarstein 

Andøy

En av Europas største flyskoler – Pilot Flight Academy (PFA) med avdelinger på Torp i Sandefjord og på Notodden flyplass, ønsker å etablere pilotutdanning på Andenes. En avgjørende faktor er at en studiefinansieringsordning for elevene kan komme på plass. PFA planlegger for en toårig pilotutdanningen på Andenes som fører frem til alle sertifikater som trengs for å kunne søke jobb i de store flyselskapene rett etter endt utdanning.

I et møte i Vesterålen regionråd torsdag ble det vedtatt en uttalelse. Her peker de på at det er et stor pilotbehov i Europa - så mye som 140.000 piloter de neste 20 årene.

Regionrådet mener Andøy har alle forutsetninger for å huse en pilotutdanning.

– Andøy er vertskommune for en av landets lengste rullebaner med stor ledig kapasitet, ledig luftrom og nærhet til mange andre flyplasser for skoleflyging. Andøy har også alle nødvendige fasiliteter på plass som muliggjør en rask oppstart av en pilotutdanning. Det er også mye luftfartspersonell både i Andøy og i regionen som vil kunne få arbeid og bidra til å utvikle skolen, skriver de i uttalelsen. .

Videre skriver de at studiefinansiering blir avgjørende å få på plass:

– Studiefinansiering Norge har verdens beste studiefinansiering til pilotutdanning. Ingen land i Europa har tilsvarende studiefinansiering. På grunn av slik manglende studiefinansiering er det svært vanskelig å rekruttere nok pilotstudenter i Europa. Vesterålen regionråd mener derfor det må legges til rette for at den norske lånekassefinansieringen også åpnes for EU/EØS-borgere. Det vil på kort tid åpne muligheten for å kunne rekrutteres et stort antall av godt selekterte pilotstudenter fra Europa til Norge og Andøy, skriver de.

Enstemmig fylkesting stemte for pilotutdanning på Andøya flystasjon

Sist uke besøkte Pilot Flight Academy fylkestinget og fortalte om planer om pilotutdanning på Andøya flystasjon. I dag vedtok fylkestinget enstemmig å støtte planene.


Midlertidig løsning

Regionrådet skriver videre at de er klar over at det vil ta tid å realisere en slik endring. Derfor mener de at det snarest må startes en prosess med å få på plass ei midlertidig løsning.  

– Med en midlertidig ordning vil PFA kunne være etablert på Andøya med 40 – 60 studenter på teoriundervisning i løpet av seks måneder, og med 100 studenter i løpet av ett år. PFA vil kunne starte flygetreningen i fly på Andøya fra sommeren 2020, og utvide til 300 studenter og 70 – 90 ansatte innen 2021, skriver de.


Bergenser vil utrede Andøya som luftskipsbase

– Andøya har flere fordeler for dagens luftskip, skriver Svein Lomheim i Jotneskip AS. Han søker nå Samskap om 75.000 kroner for å utrede Andøya som luftskipsbase.

 

Må tas initiativ

Medlemmene i regionrådet mener at den politiske oppmerksomheten skolen har fått nasjonalt, vil kunne være med å sikre en realisering.

– Vesterålen regionråd ber derfor om at det fra statens side blir tatt et initiativ ovenfor aktuelle samarbeidspartnere (staten – fylkeskommunen, Andøy kommune og PFA) for å løse utfordringen på kort sikt og samtidig starter en prosess med sikte på å legge til rette for fremtidig studiefinansiering via Statens Lånekasse, skriver de.   

Uttalelsen er blitt sendt til aktuelle departementer og stortingsrepresentanter.


Andøy kan få flyskole med 300-400 studenter

Andøy kan få en flyskole med 300–400 studenter og 60–80 lærere.