Skreiinnsiget:

Pangstart for Vesterålen

Fiskeindustribedriftene i Vesterålen kjøpte torsk for 3,8 millioner kroner i første uke i år.

Årets torskeralley er i gang.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Andøy

Det er en økning på 254 prosent fra samme periode i fjor og 380 prosent i samme periode i 2017.

Det viser ferske tall fra Norges Råfisklag.

Hadsel har startet best med et mottak av 112 tonn torsk. Fiskeindustribedriftene i Øksnes kjøper mest fersk torsk av alle kommuner i Norge. I Januar kjøpte bedriftene 40 tonn, som er betydelig bedre enn både 2017 og 2018. Andøybedriftene kjøpte 38 tonn. Også det er betydelig bedre enn de to foregående årene.


VerdierKOMMUNE201920182017
RUNDVEKTANDØY38 40021 634  21 508 
1 3854 090  3 494 
HADSEL112 026 8 082 566 
ØKSNES40 226 25 127 26 590 
BELØPANDØY772 438372 101  331 902 
31 786 72 938  55 650 
HADSEL2 165 836 138 358 9 425 
ØKSNES844 700 491 433 396 972 
Totalt RUNDVEKT192 036 58 933 52 157 
Totalt BELØP 3 814 760 1 074 830 793 949