Andøy mister flest yrkesfiskere

Antallet fiskere i Vesterålen ble redusert med 2,7 prosent i 2018.

Det blir stadig færre fiskere i Vesterålen, og Andøy har størst tilbakegang. 

Andøy

Det viser ferske tall fra Fiskeridirektoratet. Andøy hadde den største tilbakegangen med 12. Ved utgangen av fjoråret var det i alt 124 fiskere i Andøy. Da ordningen med omsettelige fiskekvoter i kystfiskeflåten ble innført i 2004 var det 231 fiskere i Andøy. Det betyr at antallet yrkesfiskere praktisk talt er halvert i perioden.

Vesterålen

Ved utgangen av fjoråret var det i alt 611 fiskere i Vesterålen, 17 færre enn året før. Bare Bø og Øksnes fikk flere fiskere. Bø økt med 2 til 97. Øksnes økte med en til 224. Andøy og Hadsel hadde størst prosentvis tilbakegang. Andøy falt med 8,8 prosent, mens Hadsel falt med seks prosent.

KommuneFiskereEndringEndring%
Hadsel62-4-6
97+22,1
Øksnes224+10,4
Sortland104-4-3,7
Andøy124-12-8,8

I 2004 ble det færre enn 1.000 fiskere i Vesterålen. I 2008 falt tallet under 800 og i 2011 ble det færre enn 700. Neste grense som står for fall er 600. Et fiffig poeng for sortlendingene er følgende: Dersom Andøy fortsetter fallet også neste år, kan det hende at det er flere yrkesfiskere i Sortland enn i Andøy. Bø er også «faretruende» nær andværingene.

Totalt var det 611 yrkesfiskere i Vesterålen ved årsskiftet mot 628 ett år tidligere.

Antallet fiskere med fiske som biyrke falt kraftigere. I alt ble det 22 færre i 2018, som er en tilbakegang på 20 prosent til 86 fiskere. Andøy falt mest. Antallet falt fra 16 til 9, som er en tilbakegang på nær 44 prosent.