Jonni Solsvik om andøypunktet i regjeringserklæringa:

– Alle forutsetningene som lå til grunn da vedtaket om flystasjonen ble gjort er vekk

Jonni Solsvik er fornøyd med at den nye regjeringa i sin erklæring har tatt inn et punkt om etterbruk av Andøya flystasjon som han mener er svært tydelig. Samtidig peker han på at det viser at fourtsetningene for vedtaket om nedleggelse nå er borte.

Jonni Solsvik mener regjeringserklæringa viser at forutsetningene som lå til grunn da man bestemte seg for å legge ned flystasjonen er gale.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

Andøys ordfører Jonni Solsvik er glad for punktet om Andøya som er med i regjeringserklæringen for den nye firepartiregjeringen bestående av Høyre, Venstre, KrF og Frp. Punktet lyder som følger:

«Legge til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya flystasjon så raskt som mulig, gjennom en samhandlingsavtale som gir gode muligheter for både sivile aktører og eventuelt mottak av allierte styrker».

Tore Christiansen om framtida etter tretti år i partiet:

– Mest sannsynlig er jeg på tur ut

Tore Christansen har ikke hundre prosent landet på hvordan framtida ser ut etter at KrFs landsstyre stemte for å gå inn i Erna Solbergs regjering. Men han har problemer med å se for seg selv fortsette i partiet.

 

– Jeg er veldig positiv til det som står om Andøya. Dette er en regjeringserklæring som er begrensa på lokalnivået. At det etter mitt syn blir ytterligere forsterka og lagt til rette for samhandling for prosjektene som skal inn, og at de skal kunne benytte arealene etter avtale med Forsvaret er viktig, sier han, og legger til:

– Vel så viktig er at de peker på muligheten som ikke er avklart, nemlig muligheten for at Forsvaret må bruke kapasiteten som er her når det gjelder alliert mottak. Jeg syns erklæringa er tydelig på at dette handler om hva man trenger for å ha kapasiteten man må ha.


Den nye regjeringa setter taket på eiendomsskatten til fire promille:

– Dette vil gå utover tjenestene til innbyggerne

Ordførerne i vesterålskommunene som har en eiendomsskatt på et nivå som er høyere enn det nye taket regjeringa satte torsdag frykter for konsekvensene.

 

Solsvik mener erklæringa slår fast det mange har sagt i lang tid når det gjelder nedleggelsen av Andøya flystasjon.

– Det er viktig for meg å si at alle som leser denne erklæringa ser at forutsetningene som lå til grunn da vedtaket om nedleggelse ble gjort er borte. I erklæringa er det nå ettertrykkelig sagt at de forutsetningene ikke lenger er der. Det ble sagt i proposisjonen om nedlegging at Forsvaret skulle helt bort og alt skulle tilrettelegges sivilt bruk. Det er ikke kke lenger tilfellet, sier han.

Det er en konstatering om at virkeligheten ikke er slik den var da man gjorde vedtaket, etter hans syn.


Dette er de lokale partitoppenes forventninger:

Andøya-avklaringer, fiskekvoter og oljekonsekvensutredning

Sentrale personer i de fire partiene som nå sitter og forhandler om en ny regjeringsplattform har klare forventninger til resultatet. Men ikke alle er like positive til samarbeidet.

 

– Betyr dette at du mener man burde omgjøre vedtaket om nedlegging?

– Vi må vente på avslutninga av prosessen som pågår nå om bruk før vi kan si noe om hva som er rett å gjøre. Men denne erklæringa er sterkere på Andøya, etter mitt syn, enn den som kom ut av Jeløya. Jeg er glad for at dette punktet er tatt med, sier han.