Ber om at Forsvaret frigir Andøya flystasjon snarest mulig

AUF i Nordland skal i slutten av februar vedta sitt nordområdeprogram. Et av forslagene der er at Forsvaret snarest mulig frigir arealene ved Andøya flystasjon.

AREALER Sander Delp Horn (til venstre) og Jarl-Håkon Olsen mener Forsvaret snarest mulig måfrigi arealene ved Andøya flystasjon slik at Andøy-samfunnet kan omstille seg.  Foto: Pressebilde

Andøy

Det er Jarl-Håkon Olsen og Sander Delp Horn som vil ha inn et eget punkt om Andøya i AUF Nordland sitt nordområdeprogram.

– Det er viktig for oss å si at Andøy ikke er glemt. Som Bodø-væring kjenner jeg smerten når man legger ned en militærbase i nærområdet. Men Bodø ble mindre rammet enn Andøy og jeg kan bare forestille meg en liten del av frustrasjonen som rår, sier Olsen.


Etterretningen står ikke i veien for Andøy-satsing

Forsvarets stasjon Andøya (FSTA) vil ikke stå i veien for framtidig sivil satsing på den militære flyplassen. Det opplyser Forsvarsdepartementet i en uttalelse til VOL.

 

AUF i Nordland er fortsatt uenig i vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, men mener at Andøy-samfunnet nå må se fremover.

Olsen og Delp Horn mener derfor at Forsvaret bør frigjøre arealene som i dag ligger innenfor området til Andøya flystasjon.

– Forsvaret besitter i dag noen av de beste arealene i kommunen i og rundt flystasjonen. Skal forsvaret flytte fra Andøy mener AUF i Nordland at disse arealene må tilbakeføres til det sivile så snart det er hensiktsmessig. I tillegg mener AUF i Nordland at Forsvaret må redegjøre for når disse arealene skal frigis, heter det i forslaget fra de to.

Andøya Space Center

I tillegg mener de to at det bør satses mer på Andøya Space Center.


Jonni Solsvik om andøypunktet i regjeringserklæringa:

– Alle forutsetningene som lå til grunn da vedtaket om flystasjonen ble gjort er vekk

Jonni Solsvik er fornøyd med at den nye regjeringa i sin erklæring har tatt inn et punkt om etterbruk av Andøya flystasjon som han mener er svært tydelig. Samtidig peker han på at det viser at fourtsetningene for vedtaket om nedleggelse nå er borte.

 

–Andøy har et unikt kompetansemiljø på romfart gjennom Andøya Space Center. Dette miljøet må promoteres internasjonalt og brukes aktivt av norske myndigheter til romforskning. Det bør også legges mer til rette for at norsk og utenlandsk næringsliv kan benytte seg av dette anlegget. AUF i Nordland vil at Andøy skal bli europaledende innen oppskyting av kommersielle satellitter, heter det i forslaget.

Olsen og Delp Horn mener videre at regjeringen må sørge for at det bevilges nok omstillingsmidler til Andøy.

– Har glemt nordområdene

Årsaken til at AUF i Nordland skal lage en egen nordområdemelding, er ifølge Olsen at den sittende regjeringen har glemt Nord-Norge.

– Det er svært manglende interesse for nordområdene fra regjeringen. Regjeringens fokus er helt borte. Da er det vår plikt å ta dette opp og få en debatt om hva vi vill med nordområdene, sier Olsen.


Andøya eget punkt i regjeringsplattformen:

– Skal legge til rette for etterbruk av Andøya flystasjon

I et eget punkt i regjeringen sin nye plattform dukker Andøya opp.

 

Han sier innholdet i meldingen, vil bli tatt opp videre der det er passende etter at den er vedtatt.

– Når det gjelder Andøy, er det naturlig at vi tar dette opp med Nordland arbeiderparti, og deretter til AUF sentralt, og så få det videre til Ap nasjonalt, sier Olsen.