Vegarbeid på fylkesvei 82

Tre stopp mellom Risøyhamn og Sortland

Kjører du mellom Risøyhamn og Sortland, risikerer du tre stopp på grunn av vegarbeid.

ANDØYBROEN: Det foregår nå vegarbeid på Andøybroen. Ett kjørefelt er stengt slik at det er lysregulering forbi stedet der arbeidet pågår.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det ene arbeidet som pågår, er på Maurnes, og er en del av oppgraderingen av fylkesveien og tilhørende gang- og sykkelsti. Her er det lysregulering, siden det bare er ett kjørefelt i bruk. Det er også her du må påregne lengst ventetid for å få grønt lys.

Lysregulering er det også i Buksnesfjorden, der man bytter ut rekkverk på strekningen som krysser fjorden. Det er en kort strekning med bare ett kjørefelt, så lang ventetid er det ikke.

REKKVERK I Buksnesfjorden skifter man rekkverk langs veien. Det er lysregulering av trafikken forbi stedet.  Foto: Jørn Aune

 

I tillegg pågår det nå vegarbeid på Risøyhamnbrua. Også her er det lysregulering. Nå foregår arbeidet på Risøyhamn-siden av broen. Heller ikke her er det lang ventetid før du får grønt lys og kan kjøre videre.