Navarsete med spørsmål til forsvarsministeren:

Bakke-Jensen må svare om flytid i nord

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen må nå redegjøre i Stortinget om en påstand om at Forsvaret nå flyr mer i nordområdene.

SPØRSMÅL: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen må redegjøre for sin påstand om at Forsvaret flyr mer i nordområdene etter spørsmål fra Senterpartiets Liv Signe Navarsete.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det er Senterpartiets Liv Signe Navarsete som ber forsvarsministeren redegjøre for påstanden han kom med i et intervju med TV 2 22. januar i år. Intervjuet ble gjort i forbindelse med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen årstale.

I talen pekte forsvarssjefen på at både marinen og hæren var for liten til å dekke nasjonale behov og økte krav fra Nato.

– Dette er noe vi må hensynta i arbeidet med den nye langtidsplanen for Forsvaret. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg raskere enn vi forutså i 2013, 2014 og 2015 da vi arbeidet med den nåværende langtidsplanen, sa Bakke-Jensen.


Erkjenner mangel på folk:

– Vurderer innleie av personell til Orion-vedlikehold

Forsvaret vurderer nå å leie inn personell for å få gjort vedlikehold på Orion-flyene. – Dette er noe vi har hatt gode erfaringer med tidligere, sier Stian Roen, pressetalsmann i Luftforsvaret.


– Vi sier mer, vi flyr mer og er mer aktive med landstyrkene enn vi var da og det gir oss utfordringer, fortsatt Bakke-Jensen.

Orion-problemer

Samtidig er det kjent at det er problemer med å produsere nok flytimer med Forsvarets Orion-fly på grunn av personellmangel. Forsvaret arbeider nå med å leie inn sivilt personell for å utføre vedlikehold av Orion-flyene.

Navarsete har selv i Stortinget pekt på at Orion-flyene bare flyr 10 prosent av det som er planlagt

Forsvaret erkjenner selv at Orion-kapasiteten (MPA) skaper problemer.


Fra stabssjef ved 133 luftving til prosjektleder for Norsk dronesenter AS:

Odd Arne bytter ut Orion med droner

Etter nesten 40 år i Forsvaret hopper Odd Arne Andreassen av og blir prosjektleder for Norsk dronesenter AS. – Det er litt mer fremtidsrettet enn å jobbe på en arbeidsplass som skal legges ned, sier han.


– Vi arbeider kontinuerlig for å ha en god situasjonsforståelse i våre nærområder. Lav tilgjengelighet på MPA gjør selvsagt dette utfordrende, men våre fagfolk gjør det de kan for å kompensere ved bruk av alternative sensorer», skriver major Brynjar Stordal ved Forsvarets hovedkvarter i en e-post til Aldrimer.no.

– Det har, som vi har svart på en rekke ganger tidligere, vært utfordrende å opprettholde et tilstrekkelig høyt aktivitetsnivå på P-3 Orion. Dette på grunn av lav tilgjengelighet på både materiell og personell, skriver Stordal videre i eposten til Aldrimer.no.

– Hvem er det som flyr?

i lys av problemene med Orion-kapasiteten, var det flere som stusset over påstanden fra Bakke-Jensen om at Forsvaret flyr mer i nordområdene.

Nå vil Navarsete altså vite hvem det er som flyr.


Navarsete om innleie av personell:

Mener innleie av personell til vedlikehold av Orion ikke er i tråd med tidligere signaler fra Bakke-Jensen

– At man må leie inn personell for vedlikehold av Orion er ikke i tråd med de signalene forsvarsministeren har gitt, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete.


– Kva kapasitetar flyg meir i nordområda, og er det norske eller allierte fly statsråden viser til, spør Navarsete.

Foreløpig har ikke Bakke-Jensen svart på spørsmålet. Spørsmålet ble innsendt 30. januar og Bakke-jensen har seks virkedager på seg til å svare. Det betyr at et svar må foreligge innen torsdag.