Markering ved Andenes skole

– Kjempespennende å lære om samene

– Det har vært artig og interessant å lære om samene, sier Erlend Isaksen Steffensen i 5.klasse ved Andenes skole. Onsdag markerte elevene samefolkets dag.

BIDOS OG GAHKKO: Najma, Erlend, Viktor, Astrid Sofie, Elise og Ariel var med i komiteen som sørget for bidos-suppe og gahkko-brød til medelevene. Og de gjorde en god jobb, for suppegrytene ble raskt tømt.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Andøy er en kommune med mange spor etter samiske bosettinger, selv om det i dag ikke er så mange i Andøy som betrakter seg som samisk. Ved Sametingsvalget for nesten fire år siden var 25 med stemmerett i Andøy.

Lokalhistoriker Johan Borgos sier at Andøy siden 1600-tallet har hatt tre samiske ressurstilpassninger: fjellsamer, markasamer og sjøsamer. Han peker på fjellgårdene på Andøya, Kobbedalen, Bødalen og områdene langs Risøysundet på Hinnøya som steder med samiske spor i Andøy.

Han trekker videre frem noe presten Albert Jersin skrev etter et besøk i Andøy i 1766.

«Paa denne Øe Anden boer endeel Finner der haver nogle Reensdyr, siden der baade er nogen Skog og en slags Mose paa Klipperne, som disse Dyr kan leve af, og endelig maa have.»

SPENNENDE: – Det har vært artig og spennende å lære om samene, sier Erlend Isaksen Steffensen, Ariel Laupstad og Elise Jacobsen Larsen.  Foto: Jørn Aune

Det er derfor ikke helt unaturlig at samefolkets dag 6. februar også markeres her i kommunen.

Noen offisiell markering er det ikke, men skoler og barnehager har gjerne markeringer.

Ved Andenes skole samlet femteklassingene seg rundt matbordet onsdag for å spise bidos og det samiske brødet gahkko.

Språk og litteratur

Før elevene samlet seg rundt bordet, hadde de jobbet seg gjennom et hefte med forskjellige oppgaver knyttet til samenes kultur, lært litt språk, lest samiske eventyr og sett en dokumentarfilm om samene.

– Det har vært artig og interessant. Vi har lært å snakke et par ord samisk og har lest en samisk historie, sier Erlend Isaksen Steffensen.

– Det har vært veldig artig å lære om samene, sier Ariel Laupstad.

– Kjempespennende og vi fikk lære om alt det samene ikke fikk lov til å gjøre, sier Elise Jacobsen Larsen.

– Beste suppa jeg har smakt

De tre var også med i komiteen som sørget for 10 liter med bidos til medelevene. Den samiske festsuppa fikk bein å gå på.

– Det var skikkelig godt og skikkelig artig å lage, sier Erlend.

– Det var veldig godt, sier Ariel.

– Jeg har aldri smakt så god suppe, sier Elise.

De tre mener at det må være lov å skryte litt av seg selv når de hadde laget så god suppe.