Andøy Senterungdom positive til satelittbasen på Andøy Spaceport, men bare under én forutsetning

Mener det også er avgjørende å samarbeide tett med fiskerinæringen.

Styret i Andøy senterungdom: Jakop Mortensen, Johannes-Hagerup Nilsen, Konstanse Johanne Mortensen, David Karoliussen.   Foto: Privat

Andøy

– Andøy Senterungdom og et samlet styre stiller seg positivt til satelittbasen Andøy Spaceport, dersom deres lovnad om å etablere 200-300 nye arbeidsplasser blir fulgt opp. Man må også samarbeide tett med fiskerinæringen, står det å lese i en pressemelding.

Der understrekes det at fiskeri er viktig for Andøy, og for Senterungdommen.

– Og vi mener derfor det er viktig å ha et nært samarbeid mellom fiskeriaktørene som vil bli berørt i hovedsak på Vestersiden, rundt Børvågen hvor basen er planlagt etablert innen 2020, heter det i pressemeldingen.

Senterungdommen understreker også at Andøy har lange tradisjoner innen kystfiske, og at de har stor tilgang på rike naturressurser.

– Det vil derfor være mest mulig bærekraftig dersom man har et tett samarbeid mellom fiskeriaktørene som vil bli berørt og Andøy Spaceport. Dette vil være det beste for Andøy, slår senterungdommen fast i pressemeldingen.