Flobergseter blir leder i Andøy SV

Hilde Flobergseter er ny leder i Andøy Sosialistisk Venstreparti.

Hilde Flobergseter inn i politikken.   Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

Det kommer frem av ei pressemelding fra Andøy SV.

På et årsmøte i partiet 24. januar ble Flobergseter valgt til leder.


Her er vervene i Andøy SV
  • Hilde Flobergseter, leder

  • Leif Bornøy, sekretær

  • John Helmersen, kasserer

  • Jan Theodorsen, styremedlem/studieansvarlig

  • Charlotte Heimtoft Lassesen, styremedlem

  • Rita Nilssen, 1. varamedlem

  • Trond Baraa, 2. varamedlem

  • Ann-Christine Theodorsen, 3. varamedlem

Det vil bli avholdt nominasjonsmøte 17. februar 2019, deretter vil Andøy SV jobbe frem et nytt arbeidsprogram utover våren.

På facebooksiden til Bevar Andøya flystasjon, skriver Flobergseter følgende til medlemmene:

«Jeg er blitt valgt som ny leder av Andøy SV. For noen her så vil det være problematisk, da SV lever med mange myter rundt seg i forsvarspolitikken. Nå skal ikke jeg snakke om SV-politikk, men om Bevar Andøya flystasjon.

Om dere medlemmer her på BAF, mener at dette vil skade saken om Andøya flystasjon, så vil jeg vurdere å trekke meg som leder av Styret i BAF. Som jeg sier i artikkelen så er jeg ikke blitt SV-politiker over natten. Det har vært en del av meg og min tenkning over flere år, også før saken om Andøya flystasjon.», skriver hun og sikter til en artikkel i Bladet Vesterålen, som omtalte Flobergseters verv først.

– Vil ha et annet klima

På spørsmål fra VOL om hvorfor hun nå går inn i politikken, svarer hun:

– Jeg ønsker et annet politisk klima. Da snakker jeg om det å ikke gjemme seg bak kommunikasjonsrådgivere, men å stå ærlig og åpent frem og vurderinger som gjøres før og etter vedtak, for eksempel. Jeg har lært mye om hvordan politikken fungerer gjennom BAF. Jeg ser avstanden mellom folk og politikere. Jeg ønsker å gjøre den forskjellen så liten som mulig. Da fungerer det ikke med en haug med kommunikasjonsrådgivere. Man må være ærlig i alle saker, også de vanskelige.

Videre sier Flobergseter at hun alltid har vært engasjert:

– Men det har vært på pauserommet, hjemme eller i innlegg. Nå går jeg mer aktivit inn.

– SV nærmest meg

Men, hvorfor SV?

– For meg så er det SV som står nærmest meg når det gjelder synet på alt levende liv. Det som kanskje har vært noe som har svekket SV, er at de ikke har vært så gode på næringspolitikk. Der mener jeg Torgeir Knag Fylkesnes gjør en fenomenal jobb og han representerer mitt syn i mange saker.

På spørsmål om tilbakemeldingene fra BAF, sier hun:

– Jeg har ikke fått mange tilbakemeldinger, men de fleste ser ikke problem i det å kombinere vervet i SV og BAF. Jeg var jo SV-er i går og har vært det i mange år. For meg ikke et problem. Det eneste er at det blir travelt. Jeg må vurdere om jeg klarer begge deler underveis. Men ser det at det er mange flinke i styret i BAF, og det er ikke slik at mitt engasjement for Andøya flystasjon forsvinner for at jeg er gått inn i politikken.

På spørsmål om hvor hun ønsker å stå på lista etter nominasjonsprosessen, sier hun:

– Jeg ønsker å stå høyt oppe. For meg betyr det ikke så mye hvem som står øverst, men den må være engasjert. Jeg mener vi har et politisk vakuum i Andøy nå. Og derfor trenger vi en forandring. Vi kan ikke fortsette som nå, sier hun.