Kolberg ber andværingene stemme Ap

– Vedtaket om Andøya flystasjon står fast

– Jeg forstår frustrasjonen når det gjelder Andøya flystasjon, men vedtaket står fast. Det er likevel andre grunner til å stemme Ap, sier Martin Kolberg, som er på Andøybesøk.

FAST: – Vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon står fast. Jeg forstår frustrasjonen i Andøy, men jeg ser også en vilje til å gå videre. Arbeiderpartiet vil støtte om Andøya Space center, sier Martin Kolberg, som er på besøk i Andøy.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Han har besøkt Andøya Space Center og sett på Andenes havn. Mandag kveld møtte han 12-13 partikolleger i Andøy Arbeiderparti og tirsdag skal han besøke Andøya flystasjon.

– Vi har hatt et konstruktivt møte og jeg er blitt godt orientert. Jeg merker en vilje til å gå videre. Det betyr ikke at jeg ber noen om å legge til side meningen om at vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon er gal. Men det er likevel viktig at man kan gå videre. Det er all mulig grunn til å satse på Andøya Space Center og havna, som Arbeiderpartiet foreslo å bevilge penger til. Arbeiderpartiet vil også stå bak Andøya Space Center når den saken kommer til Stortinget, sier Kolberg.

Han mener at Ap har fått mer enn sin del av skylda for vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

– Vi skal selvfølgelig ta vår del av ansvaret. Men vi forholder oss til at både Forsvaret og regjeringen mener det er nødvendig å bygge opp basen på Evenes. Og det er ikke slik at vi bygger ned Forsrvaret i Nord-Norge. Avstanden til Evenes er ikke stor, og vi bygger opp hæren i Finnmark, sier Kolberg.

Alliert mottak

Regjeringen skal i vår legge frem en plan for mottak av allierte styrker. Kolberg ser ikke det som en anledning til å vurdere fremtiden for Andøya flystasjon på nytt.

– Vedtaket står fast. Vi avventer hva regjeringen kommer med, om det kommer noe, når det gjelder alliert mottak. Så skal vi vurdere det. Men det er ikke en åpning for å vurdere Andøya flystasjon på nytt, sier Kolberg.

Rygge

– Ap var jo med å legge ned flystasjonen på Rygge. Der snudde dere i forliket med Høyre og Ap. Hvorfor lå ikke det vedtaket like fast som nedleggelsen av Andøya?

– Hvert vedtak må vurderes for seg. Der har vi hatt en annen utvikling med etablering av helikopter for hæren og politiet, sier Kolberg.

Personellflukt

Flere har beskrevet personellsituasjonen ved Andøya flystasjon som alvorlig. Personellmangel gjør at Orion ikke flyr så mye som man ønsker. Kolberg ser heller ikke det som en grunn til å vurdere vedtaket på nytt.

– Jeg er enig i at personellflukt er et stort problem, men det er ikke avgjørende. I den grad det som blir sagt er riktig, så er det grunn til bekymring. Men dette er en sak for regjeringen, sier Kolberg.

Samfunnsutvikling

Kolberg mener likevel at andværingene bør stemme Ap. Ap fikk 7,5 prosent av stemmene ved stortingsvalget for to år siden. Til høsten er det kommunevalg.

– Vi må få en helt annen samfunnsutvikling enn det vi har i dag. Privatisering er helsevesenet, struping av kommuneøkonomien og sentralisering er noe Ap kjemper mot og er gode grunner til å stemme Ap. Kommunevalget er en stasjon på veien mot stortingsvalget om to år, sier Kolberg.

Omstilling

Ut over å foreslå 25 millioner kroner til oppstart av havneprosjektet på Andenes, har ikke Ap fremmet andre forslag til «ekstraordinær statlig innsats i Andøy», en merknad partiet stilte seg bak da vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon ble gjort.

– Ap har tung oppmerksomhet på Andøy som følge av vedtaket om å legge ned flystasjonen. vi har arbeidet med arbeidet mye med omstillingen av Andøy, og det nå kommer det et revidert statsbudsjett, sier Kolberg.

– Kan du love at det kommer noen forslag fra Ap da?

– Jeg er ikke i en posisjon hvor jeg kan love det, sier han.

– Skuffet

Finn Allan Westjord er både Ap-politiker og tillitsvalgt ved Andøya flystasjon. Han er skuffet over Aps bastante holdning når det gjelder Andøya flystasjon.

– Jeg er kjempeskuffet i forhold til det. Jeg håper at de er like rakrygget den dagen alle kostnadene ligger på bordet og ser de konsekvensene vedtaket kan få. En ting er betydningen for Andøy. Det som er mye verre er konsekvensene dette får for Forsvaret, sier Westjord.